Matthieu:
Tu arrives toujours si tard. Qu'est-ce que tu fais le matin ?
Ty chodíš vždycky pozdě. Co děláš každé ráno?
Arnaud:
Bah plein de choses. Je me lève à six heures et demie. Je vais dans la salle de bains et je prends une douche.
No, plno věcí. Vstávám o půl sedmé. Jdu do koupelny a sprchuju se.
Matthieu:
Tu te douches chaque matin ?
Sprchuješ se každé ráno?
Arnaud:
Oui. Je prends une douche pour me réveiller. Après, je prends le petit déjeuner. Je mange des céréales avec du lait.
Ano. Dávám si sprchu, abych se probudil. Potom snídám. Jím cereálie s mlékem.
Matthieu:
Moi non. Je me lave et prends un café. C'est tout.
Já ne. Já se umyju a dám si kávu. To je všechno.
Arnaud:
Tu ne te brosses pas les dents ?
Ty si nečistíš zuby?
Matthieu:
Si ! Je me brosse les dents et je me peigne. Je suis normal !
Ale to ano! Čistím si zuby a češu se. Jsem normální!
Arnaud:
Moi, je ne me peigne pas.
Já se nečešu.
Matthieu:
Évidemment. Tu n'as pas de cheveux ! Et à quelle heure est-ce que tu sors de la maison ?
Jasně. Ty nemáš vlasy! A v kolik hodin vycházíš z domu?
Arnaud:
Je sors à huit heures moins le quart. Je suis à l'école à huit heures.
Vycházím ve tři čtvrtě na osm. Ve škole jsem v osm.
Matthieu:
Et dans l'après-midi, tu fais aussi plein de choses ?
A odpoledne také děláš plno věcí?
Arnaud:
Pas trop, je fais les courses, je prends le dîner, après, je me change et me repose.
Ani ne, nakoupím, navečeřím se, pak se převleču a odpočívám.
Matthieu:
Tu n'aimes pas sortir ?
Nechodíš rád ven?
Arnaud:
Pas du tout, je préfère rester chez moi.
Vůbec ne, jsem raději doma.
Matthieu:
Moi, je sors chaque soir. Le lundi, j'ai un cours de danse, le mardi, je vais au club de gym, le mercredi, je vais à la piscine.
To já každý večer někam jdu. V pondělí mám taneční lekce, v úterý chodím do posilovny, ve středu do bazénu.
Arnaud:
Tu es très sportif.
Jsi hodně sportovně založený.
Matthieu:
Oui, mais j'aime aussi la culture ! Le jeudi, je vais au cinéma, le samedi, je vais au théâtre.
Ano, ale mám rád i kulturu! Ve čtvrtek chodívám do kina, v sobotu do divadla.
Arnaud:
Mais tu te reposes de temps en temps, c'est ça ?
Ale občas si odpočineš, že?
Matthieu:
Bien sûr. Le vendredi, je prends un verre avec mes amis. Et le dimanche, je fais une promenade en voiture avec ma copine.
Jasně. V pátek si zajdu s přáteli na skleničku. V neděli si někam vyjedeme s přítelkyní.
Arnaud:
Tu sors avec quelqu'un ? Elle s'appelle comment ?
Chodíš s někým? Jak se jmenuje?
Matthieu:
Elle s'appelle Sophie. Tu sors avec nous un jour ?
Jmenuje se Sophie. Nepůjdeš s námi někdy ven?
Arnaud:
Avec plaisir ! Quel jour ? Vous êtes libres demain soir ?
Rád! Který den? Máte čas zítra večer?
Matthieu:
Oui. D'accord. Donc à demain soir !
Ano. Platí. Tak se uvidíme zítra večer!

L'agenda de Nicole

5 6 7 8 9
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09 dentiste faculté piscine Versailles
12 déjeuner avec Léna
16 cours d'anglais match de football
18 club de gym coiffeuse
20 concert d'Aline cinéma soirée de Jérôme théâtre

Vyberte chybná tvrzení a uveďte je na pravou míru.

V textu podtrhněte časové údaje i s předcházejícím členem nebo předložkou.