Communication

Vyjadřování budoucnosti přítomným časem Budoucí čas je ve francouzštině docela neoblíbený a často se nahrazuje přítomným časem. Z kontextu je totiž jasné, že nejde o popis právě probíhající činnosti, ale o blízkou budoucnost. Qu'est-ce que vous prenez ?Co si dáte? J'achète des fruits.Koupím ovoce. Lundi, je vais à la bibliothèque.V pondělí (pů)jdu do knihovny.
O jídle dát si Sloveso prendre ve smyslu dát si používáme jen mimo domov. Tedy v restauraci nebo na návštěvě. Je prends un sandwich, merci.Dám si sendvič, děkuji. Takže zatímco hostitelka se zeptá: Qu'est-ce que vous prenez?Co si dáte? maminka, manžel ap. na to půjdou přímo a použijí slovesa manger, boire, vouloir: Qu'est-ce que vous voulez manger pour le dîner?Co chcete k večeři? Marie, tu veux du thé ?Marie, chceš čaj? předložky au a avec du Přílohy jídel a ingredience v češtině vyjadřujeme pomocí předložky s. Ve francouzštině je to trošku složitější. Předložka avec se používá jen u příloh, které přidáváme k hlavní části chodu. A protože není přesně určeno, kolik přílohy nandáme, následuje po ní dělivý člen. Tu prends le porc avec du riz ou avec des pommes de terre ?Vezmeš si to vepřové s rýží, nebo s brambory? Nous mangeons de la viande avec de la salade.Maso jíme se salátem. Pokud hovoříme o ingrediencích, o přímé součásti jídla, použijeme předložku à. sandwich au fromagesendvič se sýrem café au laitkáva s mlékem Ale: croissant avec du cafécroissant s kávou Ale: salade de fruitsovocný salát salát z ovoce, ne s ovocem rouge et blanc Známe to z češtiny: “Chceš červené, nebo bílé?” Všichni víme, že jde o víno. Ve francouzštině je to podobné. Je n'ai pas de blanc.Bílé (víno) nemám. Je préfère le rouge.Dávám přednost červenému. A podobně je tomu u piva. Světlému nebo pšeničnému pivu Francouzi říkají bière blonde, nebo jen: Tu prends une blonde ?Dáš si jedno světlé? salade Stejně jako v češtině slovo salade může být salát jako pokrm (často s dělivým členem, protože ho může být různé množství) nebo jako označení pro druh zeleniny, třeba hlávkový nebo kadeřavý (často se pojí s konkrétní základní číslovkou (např. jedna),, protože jej kupujeme po kusech). Tu achètes une salade.Koupíš (jeden) salát. Je mange du fromage avec de la salade.Sním si sýr se salátem.
Předložky Francouzština často používá jiné předložky, než na které jsme zvyklí z češtiny. pour le petit déjeuner / le déjeuner / le dîner k snídani / na oběd / na večeři Qu'est-ce que vous prenez pour le petit déjeuner ?Co si dáte k snídani? Pour le dîner, nous prenons des pâtes.Na večeři si dáme těstoviny. quelque chose à manger/boire něco k jídlu/pití Tu as quelque chose à manger ?Nemáš něco k jídlu? Vous avez quelque chose à boire ?Nemáte něco k pití?
Slovesné vazby préférer qqch dávat přednost čemu, mít raději co Tu préfères les filles blondes ?Máš raději blonďaté dívky?