Prononcez bien

Vázání Jak již víme, francouzská věta může působit jako plynulý sled slabik. A to bez ohledu na počet slov. Částečně za to může i vázání. To se považuje za doklad pečlivé výslovnosti a v některých případech je dokonce povinné: člen + podstatné jméno des études dezetyd; les enfants lezɑ̃fɑ̃ přivlastňovací zájmeno + podstatné jméno tes expériences tezεkspeʀjɑ̃s; leurs enfants lœʀzɑ̃fɑ̃; mes amis mezami přídavné jméno + podstatné jméno son petit ami sɔ̃p(ə)titami; mes chers étudiants meʃεʀzetydjɑ̃ osobní zájmeno + sloveso nous habitons nuzabitɔ̃; vous êtes vuzεt; ils ont ilzɔ̃ příslovce + přídavné jméno très heureuse tʀεzøʀøz předložka + člen neurčitý nebo podstatné jméno dans une résidence dɑ̃zynʀezidɑ̃s; en italien ɑ̃nitaljε̃ c'est + člen neurčitý nebo přídavné jméno c'est un garçon poli setœ̃gaʀsɔ̃ pɔli A pozor: nikdy nevážeme spojku et! Bisous et à bientôt ! bizu eabjε̃to O vázání jsme se zmínili již v kapitole Vázání a navazování v lekci 2.