Communication

Bienvenu Vítejte se ve francouzštině vyjadřuje pomocí přídavného jména bienvenu (vítaný). Proto se jeho tvar mění v závislosti na počtu a pohlaví vítaných osob. Bienvenu monsieur le professeur.Vítejte, pane profesore. Bienvenues mes filles.Vítám vás, mé holčičky. Při vykání a v množném čísle se často před přídavné jméno bienvenu/bienvenue/bienvenus/bienvenues klade soyez le/la/les (buďte). Soyez le bienvenu monsieur le professeur.; Soyez les bienvenues, mes filles. Tvar bienvenue, který se nemění v závislosti na rodě (protože v tomto případě jde o podstatné jméno), se používá ve frázích, kdy je zmíněno místo, ve kterém je člověk vítán. Bienvenue en France !Vítejte ve Francii!
Copain S podstatným jménem copain/copine je stejná potíž jako s českým přítel/přítelkyně. S přivlastňovacím zájmenem v jednotném čísle se chápe jako partner, nikoli jako kamarád. Il est poli, ton copain.Ten tvůj přítel je zdvořilý. Sa copine est infirmière.Jeho přítelkyně je zdravotní sestra. Chcete-li se vyhnout potížím, o kamáradce mluvte jako o une copine à moi a o přítelkyni jako o petite amie (dosl. “malá přítelkyně”). Je pars avec un copain à moi.Odjíždím s jedním (svým) kamarádem. Son petit ami est économiste.Její přítel je ekonom. Vzhledem k převažující monogamii se slovem copain/copine v množném čísle myslí výhradně kamarádský vztah. Je pars avec mes copains.Odjíždím se svými kamarády.
Mari Slovo mari (manžel) nemá svou obdobu v ženském rodě. Proto se běžně použije slova femme (žena, manželka). Laurent et sa femme organisent une soirée.Laurent se ženou pořádají večírek.
Jouer Sloveso jouer (hrát) se může pojit buď s předložkou à (sporty, hry), nebo s předložkou de (hudební nástroje). Mes fils jouent à la console du matin au soir.Mí synové hrají od rána do večera na konzoli. Je ne joue pas de la guitare.Nehraju na kytaru.
Voilà Toto slovo uslyšíte od rodilých mluvčích francouzštiny velmi často. Často zastává funkci výplňky ve smyslu “a tak nějak”, “prostě tak” ap. Jeho základní význam je ovšem ukazovací: “zde je/jsou”. Cinq euros ? Voilà.Pět eur? Tady jsou. Voilà mon fils.To je můj syn. Voilà mes amies russes.Toto jsou mé ruské kamarádky.