Prononcez bien

Koncové e Tzv. temné e na konci slova nečteme. Tato nevyslovená samohláska: neovlivňuje výslovnost pokud následuje po samohlásce nebo po souhlásce, kterou vyslovujeme enchanté ɑ̃ʃɑ̃te; enchantée ɑ̃ʃɑ̃te désolé dezole; désolée dezole espagnol εspaɲɔl; espagnole εspaɲɔl ovlivňuje výslovnost pokud následuje po souhlásce, kterou jinak nečteme gentil ʒɑ̃ti; gentille ʒɑ̃tij néerlandais neʀlɑ̃dε; néerlandaise neʀlɑ̃dεz intelligent ε̃teliʒɑ̃; intelligente ε̃teliʒɑ̃t allemand almɑ̃; allemande almɑ̃d
Vázání a navazování navazování Francouzština nezní sekaně. Významově související rytmické celky vyslovujeme jedním dechem. Najednou vyslovíme např. člen/číslovku/zájmeno + podstatné jméno une collègue ynkɔ(l)lεg; la blonde lablɔ̃d trois filles tʀwafij; cinq Françaises sε̃kfʀɑ̃sεz votre nom vɔtʀnɔ̃ člen/číslovku/zájmeno + přídavné jméno + podstatné jméno une jolie fille ynʒɔlifij osobní zájmeno + sloveso je suis ʒ(ə)sɥi; elles chantent εlʃɑ̃t příslovce + přídavné jméno / příslovce / sloveso très joli tʀεʒɔli; très bien tʀεbjε̃; comme médecin kɔmmedsε̃ vázání Před slovy začínajícími na samohlásku nebo němé h se oživují koncové souhlásky, které bychom jinak nečetli, mluvíme o vázání (liaison). Mějte přitom na paměti, že: koncové s a x se vysloví jako z vous êtes vuzεt; les amies lezami; six euros sizøʀo vyslovíme i koncové n po nosovce un ami œ̃nami; un économiste œ̃nekɔnɔmist Více v kapitole Vázání v lekci 5.
Skupina ier/ière Samohlásku i zde čteme jako j. V koncovce -er je zavřené e, v koncovce ère otevřené. infirmier ε̃fiʀmje; infirmière ε̃fiʀmjεʀ