Communication

Národnost Národnost je ve francouzštině považována za přídavné jméno. Z toho důvodu se píše s malým písmenem. Tvary jsou shodné s přídavným jménem. Píšeme tedy malé začáteční písmeno, a to i po slovese être (být), kde čeština použije podstatné jméno s velkým písmenem (Francouz ap.). Je m'appelle Didier et je suis français.Jmenuji se Didier a jsem Francouz. Vous êtes américaine ?Vy jste Američanka? Nationalité : russeNárodnost: ruská Naproti tomu jména obyvatel zemí se píšou s velkým písmenem. Les Néerlandais sont gentils.Nizozemci jsou milí. C'est une Italienne.Je to Italka. po c'est následuje podstatné jméno se členem, ne přídavné jméno
Pays... C'est un... Il est... Elle est...
France Français français française
Belgique Belge belge belge
Suisse Suisse suisse suisse
Canada Canadien canadien canadienne
États-Unis Américain américain américaine
Angleterre Anglais anglais anglaise
Allemagne Allemand allemand allemande
Espagne Espagnol espagnol espagnole
Italie Italien italien italienne
Russie Russe russe russe
Pays-Bas Néerlandais néerlandais néerlandaise
République tchèque Tchèque tchèque tchèque
Slovaquie Slovaque slovaque slovaque
Pologne Polonais polonais polonaise
Hongrie Hongrois hongrois hongroise
Roumanie Roumain roumain roumaine
Slovénie Slovène slovène slovène
Croatie Croate croate croate
Serbie Serbe serbe serbe
Tvoření množného čísla a ženského rodu odpovídá obecným pravidlům platným pro přídavná jména. V plurálu tedy přidáváme koncovku -s, pokud na tuto souhlásku národnost nekončí i v jednotném čísle. A podobně v ženském rodě nepřidáváme -e, pokud je tak zakončen už tvar mužského rodu. Les Allemands sont polis.Němci jsou zdvořilí. Les Espagnoles sont belles.Španělky jsou krásné. Povšimněte si, že ve francouzštině se nerozlišuje národnost a státní příslušnost. Obojí vyjadřuje slovo nationalité.
Povolání - Vous travaillez comme informaticienne ? - Non, je suis médecin. Při udávání povolání nepoužíváme člen, který jinak doprovází francouzská podstatná jména. Výjimkou je c'est (to je), po kterém ve francouzštině následuje člen. C'est un technicien.To je technik.
Il est... Elle est...
assistant asistent assistante asistentka
directeur ředitel directrice ředitelka
économiste ekonom économiste ekonomka
étudiant student étudiante studentka
infirmier ošetřovatel infirmière zdravotní sestra
informaticien programátor informaticienne programátorka
médecin lékař médecin lékařka
professeur profesor professeur(e) profesorka
technicien technik technicienne technička
Několik málo povolání nemá tvar ženského rodu. U těchto povolání se používá pouze mužský tvar. I lékařka je tedy un médecin. Stále více se však prosazují i ženské tvary, např. une professeure.
Slovesné vazby Podobně jako v češtině, i ve francouzštině po slovese následuje buď přídavné nebo podstatné jméno (mluvíme o přímém předmětu), nebo předložka (např. předložka à, mluvíme o nepřímém předmětu). Tyto slovesné vazby se mohou od češtiny lišit! aimer qqn/qqch mít rád koho/co J'aime les Canadiens.Mám rád/ráda Kanaďany. jouer à qqch hrát co Tu joues à la pétanque ?Hraješ pétanque? prendre qqch vzít si co Tu prends un verre ?Dáš si skleničku? regarder qqch dívat se na co Elles regardent la télé.Dívají se na televizi.