Communication

Couvert Couvert překládáme jako příbor. Ovšem přesněji se jedná o celé prostírání, potažmo jeho přichystání obsluhou. Takže kromě service compris, tedy obsluha v ceně, se můžeme setkat i s couvert compris, prostírání v ceně. Zcela výjimečně také s pain compris, protože pečivo se obvykle započítává do ceny jídla uvedené na jídelním lístku.
Hors-d'œuvre Jak si můžete povšimnout, ve slovníčku je u výslovnosti tohoto slova uveden apostrof. Ten nám oznamuje, že jeho počáteční h je dyšné. V jeho případě tedy neuplatňujeme ani vázání, ani elizi. Navíc nemění svůj tvar v množném čísle. Le hors-d'œuvre est déjà sur la table.Předkrm už je na stole. leurs hors-d'œuvre lœʀɔʀdœvʀjejich předkrmy
Předložka en Když se něco podává nebo konzumuje jako hlavní jídlo, denní menu, aperitiv ap., použijeme předložku en. Il y a du bœuf en plat du jour.Na denní menu je hovězí. Moi, je préfère le kir en apéritif.Z aperitivů dávám přednost kiru. Qu'est-ce qu'on prend en hors-d'œuvre ?Jaký si dáme předkrm?
Voici Voici používáme v podobném významu jako voilà, i když méně často. Znamená tady je/jsou s důrazem na tady. Je neměnné bez ohledu na rod a číslo podstatného jména, které následuje. Voici la glace.Tady je ta zmrzlina. Voici les frites.Tady jsou ty hranolky.
Maison Podstatné jméno maison můžeme použít i ve funkci přídavného jména ve smyslu doma vyráběný, domácí (limonáda, paštika ap.). Jeho tvar je neměnný, neřídí se rodem a číslem podstatného jména, které rozvíjí. On a encore de la bière maison.Máme ještě domácí pivo.
Serveur Pojem serveur známe z oblasti programování (server). Používá se i v gastronomii. Je to číšník. Zatímco servírka byla a je serveuse, v mužském rodě se dávalo přednost pojmenování garçon. V dnešní době raději použijeme neutrálnější serveur. Na číšníka již proto nevoláme Garçon, l'addition !, ale Monsieur, l'addition, s'il vous plaît !. Je to zdvořilejší. A analogicky servírku oslovíme pomocí klasického Madame.
Slovesné vazby convenir à qqn vyhovovat komu Cela convient à ta mère ?Tvé matce to vyhovuje? recommander qqch à qqn doporučit co komu Qu'est-ce que tu recommandes à tes invités ?Co doporučuješ svým hostům?