Communication

Předložka à Předložka à má celou řadu významů. Jedním z hlavních je označení místa a směru. Používá se např. u názvů měst. à Montréalv Montréalu, do Montréalu Je suis à Lille.Jsem v Lille. Vous allez à Tunis ?Jedete do Tunisu? Objevuje se i ve výrazech udávání času. Přeložíme ji nejčastěji jako v, někdy musíme použít opis, jako je tomu např. v případě loučení. À bientôt !Brzy na shledanou! doslova “V brzy” À ce soir !Na shledanou dnes večer! doslova “V dnešní večer”
jour/journée et soir/soirée Den a večer. Pro překlad těchto slov použijeme francouzské jour a soir. trois jourstři dny ce soirdnes večer Pozor! Při pozdravu použijeme jednoslovné výrazy. Bonjour madame !, Bonjour monsieur !Dobrý den! Bonsoir les filles !Dobrý večer, děvčata! Ve francouzštině je zdvořilé přidat k pozdravu oslovení madame, monsieur. Když někomu přejeme, aby prožil hezký den nebo večer, použijeme delší tvary journée a soirée. Je dois y aller, bonne journée.Už musím jít, hezký den. Bonne soirée et à bientôt.Přeju hezký večer a brzy na shledanou.
Vykání Ve francouzštině vykáme pomocí druhé osoby množného čísla. Zájmena píšeme s malým písmenem. Et vous, vous partez, Madame Fournier ?A vy odjíždíte, paní Fournierová?
Představování Při vzájemném představování používáme následující frázi. Sloveso být je zde nepovinné. (Je suis) Ravie de faire votre connaissance.Ráda vás poznávám. Odpovědí pak bude: Très heureuse de même.Těší mě. žena Při představování třetí osoby si představované osoby řeknou enchanté/enchantée. Je te présente Véronique. – Enchanté.To je Véronique. dosl. “představuji ti” – Těší mě muž. Na enchanté reagujeme buď tímto stejným slovem, nebo můžeme říct i Moi aussi nebo Moi de même (Já také).