Úvod

Jak se učit cizí jazyk Nevěřte tomu, že nemáte talent na jazyky nebo že už jste na ně staří. S námi můžete zvládnout víc než jen jejich základy. Shrnujeme pro vás časté problémy a nabízíme řešení, jak je můžete překonat. 1.Už jste se cizí jazyk učili a nepovedlo se? Nevzdávejte to a vytyčte si reálné cíle.
 • Uvědomte si, proč se jazyk učíte. Pokud jen jedete na dovolenou, nemusíte znát všechna gramatická pravidla, zaměřte se především na tematickou slovní zásobu. Potřebujete psát a číst, nebo spíše mluvit a rozumět mluvenému slovu? Podle toho zaměřte své úsilí.
 • Neučte se jazyk jako složitý systém, učte se s námi prostě MLUVIT JAZYKEM.
 • Snažte se jazyk učit průběžně, pokud možno denně, kdykoli a kdekoli to jde.
2.Bojíte se mluvit?
 • Připravili jsme pro vás modelové situace nazvučené rodilými mluvčími tak, abyste se mohli připravit.
 • Mluvte nahlas sami se sebou. Zvyknete si tak na to, že váš hlas zní v cizím jazyce jinak.
 • Zaměřte se na poslech, abyste dostali cizí jazyk do uší. Podprahově tak vnímáte mnoho dalších jevů, mimo jiné i gramatické zákonitosti.
 • Používejte jazyk co nejvíce aktivně. Pište a mluvte (i kdybyste třeba jen opakovali text z rádia, písniček apod.)
3.Nemáte na slovíčka hlavu? Vyzkoušejte různé metody.
 • Slovíčka si poslechněte a říkejte je nahlas, pomůže vám to zafixovat si jejich výslovnost.
 • Učte se je pokud možno v širším kontextu. Slovo použité v konkrétní větě či spojení si zapamatujete snáze.
 • Nevynechejte ani tradiční časté opakování, tedy dril.
 • Slovíčka si zapisujte třeba na kartičky – z jedné strany čeština, z druhé překlad. Učit se budete už tím, že si kartičky sami napíšete.
 • Vypsaná těžká slovíčka si nalepte doma tak, abyste je měli neustále na očích.
 • Jeden gramatický tvar se učte rovnou s ostatními tvary daného slovíčka. Slovesa vždy zkoušejte rovnou použít ve větě – nejlépe je sami zkuste časovat v různých osobách (učím se, učíš se, ...) a propojit s kontextem nabídnutým v učebnici nebo ve slovnících.
 • Seskupujte si slovíčka do tzv. jazykových hnízd podle toho, jak spolu souvisejí (např. učitel, učitelka, učit se apod.). Můžete si zkusit vytvářet i myšlenkové mapy.
4.Zapomínáte? To je úplně normální. Pokud se ke slovíčkům, frázím nebo ustáleným spojením nebudete vracet, začnete je zapomínat. Zabraňte tomu jednoduše tím, že se cizím jazykem obklopíte.
 • Čtěte v cizím jazyce, pokud možno nahlas, nebo využijte audioknihy a vybrané věty co nejvíce opakujte. Z novin a časopisů se nejprve zaměřte na reklamy nebo krátké texty.
 • Sledujte filmy a seriály v originále. Využijte titulky, ideálně v jazyce originálu.
 • K oblíbeným filmům se vracejte. Napodruhé či napotřetí budete rozumět mnohem lépe.
 • Poslouchejte on-line rádia, pro začátek jsou dobré např. zjednodušené zprávy, u kterých můžete sledovat i cizojazyčný text.
 • Přehrajte si svou oblíbenou písničku, ke které si najdete na internetu text, přeložte si klíčová slova, abyste pochopili smysl.
 • Poslouchejte rodilé mluvčí vždy, když máte příležitost. Soustřeďte se při tom nejen na porozumění, ale také na jejich výslovnost.
5.Bojíte se, že uděláte chybu?
 • Nejčastější chyby vznikají při užití slova v nesprávném významu v nesprávné situaci. Nemá cenu snažit se naučit se celý slovník nebo memorovat gramatická pravidla či tabulky. Mnohem užitečnější k učení jsou celé věty s jasným kontextem. Z nich pak můžete zpětně odvodit i gramatické pravidlo, nebo je obměnit s jinými slovíčky.
 • Mějte po ruce dobrý aktuální slovník, případně využívejte kvalitní on-line slovníky, které nabízejí i audionahrávky výslovností.
6.Je pro vás učení jazyka nuda?
 • Osvojování cizího jazyka dnes rozhodně není jen sezení nad knihami či řešení cvičení na on-line portálu. Využijte aplikace v telefonu, on-line slovníky nebo jiné běžně dostupné internetové zdroje.
 • Najděte si třeba na Youtube cizojazyčná videa s náměty, která vás baví. Čtěte on-line diskuse a blogy k aktuálním tématům.
 • Snažte se prostě udělat si z učení zábavu. Budete překvapeni, jak snadno a přirozeně si potom nové znalosti osvojíte.
Jak na angličtinu Angličtina je specifická nejen svojí rozsáhlou slovní zásobou, ale především mnohovýznamovostí jednotlivých výrazů. Mnoho slov má více různých významů a význam jednoho slova se může lišit podle kontextu nebo také v rámci jednotlivých oborů. Je tedy třeba se smířit s tím, že pokud se naučíte první (základní) význam běžného anglického slovíčka, neznamená to, že už dané slovíčko „umíte“. Zvláště zpozorněte, pokud slovíčko uvidíte v kombinaci s jiným slovesem či předložkou, než jaké již znáte. Může jít o fráze, frázová slovesa nebo ustálená anglická spojení, na nichž je angličtina z velké části založená. Učte se proto pokud možno celé obraty, nikoli jen jednotlivá slovíčka. Pomoci vám v tom mohou také kvalitní výkladové slovníky, které jsou většinou dostupné zdarma on-line (např. od vydavatelství jako Collins, Cambridge, Merriam Webster, Oxford, Macmillan atd.). V této učebnici se také snažíme k uvedené základní slovní zásobě doplňovat co nejvíce běžných a praktických frází a ustálených obratů souvisejících s probíraným jevem či tématem. Dalším specifikem angličtiny je její výslovnost, která se u většiny slov zásadně liší od jejich psané podoby. Zvykněte si proto při učení se slovíček věnovat vždy velkou pozornost také jejich výslovnosti. Pokud se slovíčka a jejich významy budete učit z četby, dohledávejte si jejich výslovnost a čtěte si je nahlas. Bez osvojení správné výslovnosti totiž vizuálně zažité slovíčko nebudete schopni správně použít v rozhovoru a s velkou pravděpodobností ho ani nepoznáte při poslechu, tudíž mu nebudete rozumět. Snažte se poslouchat co nejvíce rodilých mluvčích. Pro začátek je dobré poslouchat v angličtině zpravodajské pořady, kde se většinou užívá standardní a snadněji srozumitelná angličtina. Naopak třeba některé americké filmy z černošského prostředí nebo britské filmy z podsvětí Londýna ap. mohou být opravdovým oříškem i pro již zdatné angličtináře. Pokud se chystáte do zahraničí, kde budete potřebovat hlavně pasivně rozumět mluvenému projevu, snažte se naposlouchat si mluvčí, kteří jsou právě z dané oblasti, do níž se chystáte. Regionální rozdíly v anglické výslovnosti jsou vesměs dost významné, což se v učebnici velice špatně popisuje a prakticky vůbec se to z ní nelze naučit. Hodláte-li tedy komunikovat např. s rodilými mluvčími ze Skotska, rozhodně není dobré spoléhat na poslech zpráv z USA nebo standardní angličtinu z BBC ap. Až potom totiž uslyšíte rodilého Skota, budete velice nemile překvapeni, jak málo budete rozumět. Máte oblíbené americké nebo britské filmy či seriály? Zkuste si je sehnat v původním znění a sledujte je v originále. Podívejte se třeba na konkrétní díl seriálu v češtině a pak v angličtině a soustřeďte se na používanou slovní zásobu, typické obraty ap. Někdy stačí jedna situace nebo hláška a použitý obrat vám hned utkví. Často tak třeba zjistíte, že se i ve zdánlivě nesouvisejících větách opakují podobné obraty nebo analogie, ze kterých se lze naučit mnoho souvislostí a zákonitostí fungování angličtiny. Čím více různých, pro vás zajímavých pohledů na jazyk si utvoříte, tím více jej poznáte „ze všech stran“. Zároveň si sami vyzkoušíte, jaké metody učení vám nejvíce vyhovují a můžete se na ně dále více zaměřit. Nebojte se, že uděláte chybu a zkoušejte mluvit! Pokud hned sami neporozumíte, stačí říct: „Sorry, I didn't get that“. Pokud vám někdo něco chce opravdu sdělit, určitě to rád zopakuje nebo řekne jinak a jednodušeji. A pro vás není lepší způsob, jak si ověřit, do jaké míry vaše snažení v cizím jazyce přináší ovoce.
Průvodce učebnicí Učebnice je určena začátečníkům a mírně pokročilým, své si v ní najdou i tzv. věční začátečníci nebo ti, kdo si chtějí cizí jazyk rychle oprášit. Cílem učebnice je poskytnout uživateli v co nejpřehlednější a srozumitelné podobě vše potřebné k tomu, aby byl schopen na základní úrovni porozumět psanému i mluvenému jazyku, dorozumět se v běžných každodenních situacích na ulici, v práci či při cestování v zahraničí. Učebnice odpovídá úrovni A1–B1 s mírným přesahem do B2 dle evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz je kladen na praktický přístup k osvojování cizího jazyka bez nadbytečné teorie. Všechny výklady jsou doplněny množstvím jasných praktických příkladů s českými překlady pro co nejsnazší pochopení problematiky. Učebnice je členěna do 20 lekcí. Z toho vždy každá pátá je opakovací – zahrnuje sice novou slovní zásobu, ale slouží k opakování již zvládnuté látky, a nenajdete v nich proto žádnou gramatiku. Závěrečná kapitola obsahuje přehled všeho podstatného z probrané gramatiky.
Jak s učebnicí pracovat Následující postup nepovažujte za jediný možný. Samostudium cizího jazyka je velmi individuální záležitost a je třeba, aby si každý uživatel vyzkoušel, jaký postup užívání učebnice mu vyhovuje. 1.Velmi specifickou oblastí angličtiny je její výslovnost, jelikož se u většiny slov zásadně liší od jejich psané podoby. Anglická výslovnost je pro laika psaným slovem a obecnými pravidly velmi těžko popsatelná. Nemá tudíž příliš smysl ji na úvod teoreticky rozebírat, ale zvykněte si věnovat velkou pozornost výslovnosti slovíček již při jejich učení. Pokud si slovíčko osvojíte jen v psané podobě, často mu pasivně při poslechu ani neporozumíte. I proto jsou důležitá slova v textech učebnice a ve slovní zásobě doplněna o fonetické přepisy výslovnosti a v on-line verzi najdete i příslušné audionahrávky namluvené rodilými mluvčími. 2.Než se začnete učit slovíčka a fráze, pusťte si nahrávku úvodních textů a snažte se jim co nejvíce porozumět, nejlépe pouze poslechem. Až posléze si přečtěte i text a přidejte slovíčka (fráze za články a jednotlivá slova v závěru lekce). Můžete si úvodní texty napsat i jako diktát, tak se vám nové obraty dostanou lépe pod kůži. 3.Slovní zásobu lekce (slovíčka a fráze) se učte postupně a vždy je opakujte nahlas. Pak si slovíčka vypište, ideálně v použitých větách či spojeních. Pokud vám přesto některá slovíčka budou chybět, můžete využít slovníky, konverzace a mluvníky vydávané nakladatelstvím Lingea. 4.Následně si projděte otázky na šedém pozadí, následující za úvodními texty, a ověřte si tak, že jste textům rozuměli. Řešení těchto úkolů najdete v přiloženém klíči. 5.Přejděte k výkladu gramatiky. Pamatujte však, že smyslem učení se jazyku není naučit se zpaměti kompletní znění pravidel. Praktický význam pouček i slovíček se nejlépe naučíte v kontextu konkrétních vět. Gramatiku se můžete učit postupně a vracet se k ní. Rozhodně nezoufejte, když uděláte chybu. Pomocí podrobného rejstříku vždy najdete výklad daného jevu. 6.Na závěr přejděte ke cvičením. První cvičení věnujeme porozumění textům, ale i mluvenému slovu, případně psaní. Nechybí ani cvičení zaměřená na výslovnost. Následuje procvičování probraných gramatických jevů a slovní zásoby. Řešení všech cvičení najdete v přiloženém klíči. Na rozdíl od mnohých jiných učebnic uvádíme vždy správné řešení, a to i v případě úkolů na tvoření vět. 7.Jakmile se naučíte všechna slovíčka a zvládnete všechna cvičení v dané lekci, aniž byste nahlíželi do řešení v klíči, můžete směle pokročit do následující lekce a dále postupovat způsobem, který vám nejlépe vyhovuje. 8.Poté co přejdete k další lekci, pravidelně se vracejte i k předchozím lekcím, aby se vám slovíčka ani gramatika nevytrácely z hlavy. Příkladové věty z dřívějších lekcí si navíc můžete obměňovat pomocí nové slovní zásoby. Přejeme vám hodně zdaru a zábavy při studiu s novou učebnicí.