Vocabulary

 • any ˈεnɪnějaký v otázce, jakýkoli
 • at ætu, v, na místě
 • big bɪgvelký
 • book bʊkkniha, knížka
 • brother ˈbrʌðəbratr
 • but bətale
 • car kɑːauto
 • cat kætkočka
 • colour ˈkʌləbarva
 • child tʃaɪlddítě
 • dark dɑːktmavý, tma
 • day deɪden
 • dog dɒgpes
 • drink drɪŋk1 pití, 2 pít
 • favourite ˈfeɪvrɪtoblíbený osobně
 • feel fiːlcítit (se)
 • few fjuːmálo
 • foot fʊtstopa délka, noha
 • for pro, na účel ap.
 • hair hεəvlasy, chlupy
 • hand hændruka od zápěstí
 • have to hæv təmuset
 • his hɪzjeho
 • high haɪvysoký
 • house haʊsdům
 • hurry ˈhʌrɪspěch, spěchat
 • in ɪnv(e) místně
 • kid kɪdhovor. dítě, děcko
 • light laɪtsvětlý, lehký váha
 • like sb/sth laɪkmít rád, líbit se
 • little ˈlɪt<sup>ə</sup>lmalý, málo
 • a little ə ˈlɪt<sup>ə</sup>ltrošku, trochu
 • look lʊkvypadat
 • a lot ə lɒtspousta
 • man mænmuž, člověk
 • many ˈmεnɪmnoho o počitatelných
 • money ˈmʌnɪpeníze
 • much mʌtʃmoc, hodně o nepočitatelných
 • need niːdpotřebovat
 • neighbour ˈneɪbəsoused
 • nice naɪspěkný, milý
 • noisy ˈnɔɪzɪhlučný
 • number ˈnʌmbəčíslo, počet
 • old əʊldstarý
 • our aʊənáš
 • parents ˈpεərəntsrodiče
 • parrot ˈpærətpapoušek
 • people ˈpiːp<sup>ə</sup>llidé
 • pet pεt(domácí) mazlíček
 • photo ˈfəʊtəʊfotka
 • place pleɪsmísto lokace ap.
 • rest rεstodpočinek
 • see siːvidět
 • short ʃɔːtkrátký, malý vzrůst
 • sister ˈsɪstəsestra
 • small smɔːlmalý
 • so səʊtak
 • some sʌmnějaký, trochu
 • surprise səˈpraɪzpřekvapení
 • tall tɔːlvysoký vzrůst
 • that ðæt(tam)ten, (tam)to
 • their ðεəjejich
 • there ðεətam
 • these ðiːztito, tyto
 • this ðɪstento
 • those ðəʊz(tam)ti
 • time taɪmčas
 • too tuː1 také, 2 příliš
 • tooth tuːθzub
 • water ˈwɔːtəvoda
 • wife waɪfmanželka
 • woman ˈwʊmənžena