Useful phrases

Cestování a dovolená

Do you like travelling?
[]
Cestuješ rád?
How often do you go abroad?
[]
Jak často jezdíš do zahraničí?
Where are you going on holiday?
[]
Kam jedete na dovolenou?
Where did you go last year?
[]
Kde jste byli loni?
How was your holiday?
[]
Jaká byla dovolená?
We went to the seaside.
[]
Byli jsme u moře.
We went on a road trip around ...
[]
Objeli jsme autem celé...
We spent two weeks in the mountains.
[]
Strávili jsme dva týdny na horách.
We travelled the whole country.
[]
Procestovali jsme celou zem.
We did a lot of sightseeing.
[]
Chodili jsme hodně po památkách.
Do you fly on holiday?
[]
Létáš na dovolenou (letadlem)?
I usually drive.
[]
Obvykle jezdím autem.
I prefer travelling by train.
[]
Raději cestuji vlakem.
Do you hitchhike?
[]
Jezdíš stopem?
How do I get to the airport?
[]
Jak se dostanu na letiště?
Can you pick me up at the airport?
[]
Můžete mě vyzvednout na letišti?
My plane lands at ...
[]
Moje letadlo přistává v...
Is this the right way to ...?
[]
Jede se tudy do...?
Can I get there by car?
[]
Dostanu se tam autem?
Where can I park my car?
[]
Kde můžu zaparkovat?
Which bus goes to ...?
[]
Který autobus jede do...?
Do I have to change buses?
[]
Musím přestupovat?
Where do I get off?
[]
Kde mám vystoupit?
Can you show us around?
[]
Můžete nás tady provést?
We want a guided tour.
[]
Chceme prohlídku s průvodcem.
How long does the tour take?
[]
Jak dlouho prohlídka trvá?

Guide gaɪd je průvodce (osoba i příručka). Je to ale i sloveso znamenající provádět (turisty ap.). Guided tour je prohlídka s průvodcem - komentovaná prohlídka.

Frázové sloveso get off znamená vystoupit. Jeho opak nastoupit je get on (do vlaku, autobusu) či get in (do auta). Další frázová slovesa se naučíte v dalších lekcích.

Ubytování

book a room, make a reservation
[]
zarezervovat si pokoj
arrive at reception
[]
dorazit na recepci
check in at the hotel
[]
přihlásit se v hotelu
check out of the hotel
[]
odhlásit se z hotelu
I'm looking for cheap accommodation.
[]
Hledám levné ubytování.
Can you recommend a place to stay?
[]
Můžete doporučit, kde se ubytovat?
Is there a good hotel nearby?
[]
Je poblíž nějaký dobrý hotel?
Take me to the Marriott Hotel.
[]
Zavezte mě do hotelu Marriott.
Do you have any vacancies?
[]
Máte volné pokoje?
We are fully booked.
[]
Máme plno.
I have a reservation here.
[]
Mám tady rezervaci. pokoje
How long are you going to stay?
[]
Jak dlouho se zdržíte?
I'm going to stay for three nights.
[]
Zůstanu tři noci.
Can I have my room key, please?
[]
Prosím klíč od pokoje.
Where are you staying?
[]
Kde bydlíte? v kterém hotelu ap.
I'm staying in a hotel.
[]
Bydlím v hotelu. Jsem tam ubytovaný.
We'll spend the night here.
[]
Strávíme noc tady.
Can I stay overnight?
[]
Mohu (tady) zůstat přes noc?
Can you put me up for the night?
[]
Můžete mě na noc ubytovat?
Where do you usually stay on holiday?
[]
Kde obvykle na dovolené bydlíte?
I prefer private accommodation.
[]
Mám raději ubytování v soukromí.
We like staying in camps.
[]
Rádi bydlíme v kempech.
I'm leaving.
[]
Odcházím., Odjíždím.
Can I have the bill?
[]
Mohu dostat účet?

No vacancies nəʊˈveɪkənsɪz - na hotelu, motelu ap. znamená: Obsazeno (žádné volné pokoje). Pozor! Hotelové apartmá je anglicky suite swiːt nikoli apartment əˈpɑːtmənt! Jak již víme, apartment je v americké angličtině běžný byt.

Při pasové kontrole se vás mohou zeptat: Business or pleasure? ˈbɪznɪs ɔːˈplεʒə - Jste tu obchodně nebo za zábavou? Stačí odpovědět jen business (obchodně) nebo pleasure (za zábavou). My pleasure. ale znamená Rádo se stalo. (reakce na díky).