Vocabulary

 • ago əˈgəʊpřed jistou dobou
 • alive əˈlaɪvnaživu, živý
 • alone əˈləʊnsám jediný
 • angry ˈæŋgrɪnaštvaný
 • argue ˈɑːgjuːhádat se
 • arm ɑːmpaže, ruka celá
 • be born biː bɔːnnarodit se
 • boyfriend ˈbɔɪˌfrεndpřítel partner
 • busy ˈbɪzɪhektický, rušný
 • buy baɪkoupit
 • become bɪˈkʌmstát se
 • cause kɔːzzpůsobit
 • couple ˈkʌp<sup>ə</sup>lpár
 • date deɪtdatum
 • desk dεskstůl pracovní
 • didn't ˈdɪd<sup>ə</sup>ntzápor v min. čase
 • die daɪzemřít
 • divorced dɪˈvɔːstrozvedený
 • example ɪgˈzɑːmp<sup>ə</sup>lpříklad
 • face to face feɪs tə feɪsosobně, tváří v tvář, z očí do očí
 • flower ˈflaʊəkvět(ina)
 • forget (about) sth fəˈgεtzapomenout (na) co
 • get along with sb gεt əˈlɒŋvycházet s kým rozumět si ap.
 • girlfriend ˈgɜːlˌfrεndpřítelkyně partnerka
 • give up gɪv ʌppřestat, vzdát (to)
 • granddaughter ˈgrænˌdɔːtəvnučka
 • grandfather ˈgrænˌfɑːðədědeček
 • grandmother ˈgrænˌmʌðəbabička
 • grandparents ˈgrænˌpεərəntsprarodiče
 • grandson ˈgrænsʌnvnuk
 • guess gεshádat, tipovat
 • husband ˈhʌzbəndmanžel
 • keep sth kiːpnechat si co
 • last lɑːstposlední, minulý
 • leg lεgnoha
 • let sb down lεt daʊnzklamat koho
 • lose luːzztratit
 • marry sb ˈmærɪvzít si koho
 • married ˈmærɪdvdaná, ženatý
 • message ˈmεsɪdʒzpráva vzkaz ap.
 • mistake mɪˈsteɪkchyba
 • necessary ˈnεsəsərɪnutný
 • orphan ˈɔːfənsirotek
 • other ˈʌðəostatní, jiní, další
 • pocket ˈpɒkɪtkapsa
 • reach sb riːtʃzastihnout koho
 • relative ˈrεlətɪvpříbuzný
 • room ruːmpokoj, místnost
 • sell sεlprodat
 • sibling ˈsɪblɪŋsourozenec
 • single ˈsɪŋg<sup>ə</sup>lsvobodný nezadaný
 • son sʌnsyn
 • steal stiːlukrást
 • talk tɔːkmluvit
 • urgent ˈɜːdʒəntnaléhavý
 • waste weɪstplýtvat
 • widow ˈwɪdəʊvdova
 • worry ˈwʌrɪdělat si starosti
 • yesterday ˈjεstəˌdeɪvčera

U slova ruka je třeba odlišit, zda jde o celou paži - arm nebo jen ruku od zápěstí dolů - hand. Podobně noha - leg je celá končetina a foot část od kotníku dolů.