George:
Hi. Sorry, I'm late. I had a busy morning.
haɪ ˈsɒrɪ, aɪm leɪt aɪ hæd ə ˈbɪzɪ ˈmɔːnɪŋ
Ahoj. Promiň. Mám zpoždění. Měl jsem toho ráno moc.
Jane:
Hi, George. What took you so long?
haɪ, dʒɔːdʒ wɒt tʊk juː səʊ lɒŋ?
Ahoj Georgi. Co ti tak trvalo?
George:
I had to take my kids to school and I needed to do some shopping.
aɪ hæd tə teɪk maɪ kɪdz tə skuːl ænd aɪ niːdɪd tə dʊ sʌm ˈʃɒpɪŋ
Musel jsem odvézt děti do školy a něco jsem potřeboval nakoupit.
Jane:
Did you see Frank?
dɪd juː siː fræŋk?
Viděl jsi Franka?
George:
No, I didn't. Why are you asking?
nəʊ, aɪ ˈdɪd<sup>ə</sup>nt waɪ ɑː juː ɑːskɪŋ?
Ne, neviděl. Proč se ptáš?
Jane:
He was here half an hour ago.
hɪ wɒz hɪə hɑːf ən aʊə əˈgəʊ
Byl tady před půl hodinou.
George:
I didn't see him. What did he want?
aɪ ˈdɪd<sup>ə</sup>nt siː hɪm wɒt dɪd hɪ wɒnt?
Nepotkal jsem ho. Co chtěl?
Jane:
He wanted to talk to you, but you weren't here.
hɪ ˈwɒntɪd tə tɔːk tə juː, bət juː wɜːnt hɪə
Chtěl s tebou mluvit, ale nebyl jsi tady.
George:
Why didn't he call me?
waɪ ˈdɪd<sup>ə</sup>nt hɪ kɔːl miː?
Proč mi nezavolal?
Jane:
He tried, but he couldn't reach you. So he came to talk to you face to face.
hɪ traɪd, bət hɪ ˈkʊd<sup>ə</sup>nt riːtʃ juː səʊ hɪ keɪm tə tɔːk tə juː feɪs tə feɪs
Zkoušel to, ale nemohl tě zastihnout. A tak si s tebou přišel promluvit osobně.
George:
I didn't have my phone with me. I left it in the car. What was it about?
aɪ ˈdɪd<sup>ə</sup>nt hæv maɪ fəʊn wɪθ miː aɪ lεft ɪt ɪn ðə kɑː wɒt wɒz ɪt əˈbaʊt?
Neměl jsem u sebe telefon. Nechal jsem ho v autě. O co šlo?
Jane:
Sorry, I don't know.
ˈsɒrɪ, aɪ dəʊnt nəʊ
Promiň, to nevím.
George:
Why didn't you ask him?
waɪ ˈdɪd<sup>ə</sup>nt juː ɑːsk hɪm?
Proč ses ho nezeptala?
Jane:
I asked him but he didn't tell me. I think it was something urgent. He looked angry.
aɪ ɑːskt hɪm bət hɪ ˈdɪd<sup>ə</sup>nt tεl miː aɪ θɪŋk ɪt wɒz ˈsʌmθɪŋ ˈɜːdʒənt hɪ lʊkt ˈæŋgrɪ
Já jsem se ptala, ale neřekl mi to. Asi to bylo něco naléhavého. Vypadal naštvaně.
George:
Did he? So why didn't he wait for me?
dɪd hɪ? səʊ waɪ ˈdɪd<sup>ə</sup>nt hɪ weɪt fə miː?
Opravdu? Tak proč na mě nepočkal?
Jane:
I guess he was in a hurry. He waited for a minute and then he left.
aɪ gεs hɪ wɒz ɪn ə ˈhʌrɪ hɪ weɪtɪd fə ə ˈmɪnɪt ænd ðεn hɪ lεft
Asi spěchal. Čekal minutu a pak prostě odešel.
George:
Are you sure he didn't say anything?
ɑː juː ʃʊə hɪ ˈdɪd<sup>ə</sup>nt seɪ ˈεnɪˌθɪŋ?
Určitě nic neříkal?
Jane:
No, but he left a message on your desk. I promised to tell you about it. And he asked me to tell you to call him.
nəʊ, bət hɪ lεft ə ˈmεsɪdʒ ɒn jɔː dεsk aɪ ˈprɒmɪst tə tεl juː əˈbaʊt ɪt ænd hɪ ɑːskt miː tə tεl juː tə kɔːl hɪm
Ne, ale nechal ti na stole vzkaz. Slíbila jsem, že ti o tom řeknu. A prosil mě, abys mu zavolal.

Označte v článku všechny tvary sloves v minulém čase prostém.

What took you so long? lze přeložit jako: Co ti trvalo tak dlouho?