Vocabulary

 • advice ədˈvaɪsrada
 • agree with sth əˈgriːsouhlasit s čím
 • after ˈɑːftəpo později v čase
 • all ɔːlvšechen, celý
 • all the time ɔːl ðə taɪmpořád, stále
 • also ˈɔːlsəʊtaké
 • always ˈɔːlweɪzvždycky
 • animal ˈænɪməlzvíře
 • bed bεdpostel
 • beer bɪəpivo
 • before bɪˈfɔːpřed v čase
 • believe bɪˈliːvvěřit, myslet si
 • break breɪk1 rozbít, zlomit, 2 pauza, přestávka
 • breakfast ˈbrεkfəstsnídaně
 • bring brɪŋpřinést, přivézt
 • care kεəpéče, starost
 • care for sb/sth kεəstarat se o koho/co
 • care about sth kεəzáležet komu na čem
 • change tʃeɪndʒzměnit (se)
 • cost kɒststát kolik o ceně
 • daily routine ˈdeɪlɪ ruːˈtiːndenní režim
 • duty ˈdjuːtɪpovinnost, úkol
 • every ˈεvrɪkaždý
 • exercise ˈεksəˌsaɪzcvičit
 • family ˈfæmɪlɪrodina
 • father ˈfɑːðəotec
 • fit fɪtfit, zdatný fyzicky
 • flat flætbyt
 • get up gεt ʌpvstát z postele ap.
 • go shopping gəʊ ˈʃɒpɪŋjít nakoupit
 • keep kiːp(u)držet (se) stav
 • like laɪkjako podobně ap.
 • live lɪvžít, bydlet
 • love lʌvmilovat
 • mean miːnznamenat, mínit
 • meat miːtmaso
 • mind maɪndmysl, vadit
 • mostly ˈməʊstlɪvětšinou
 • nobody ˈnəʊbədɪnikdo
 • often ˈɒft<sup>ə</sup>nčasto
 • once wʌnsjednou
 • outside ˌaʊtˈsaɪdvenku
 • prefer sth prɪˈfɜːdá(va)t přednost
 • prepare prɪˈpεəpřipravit
 • be quiet biː ˈkwaɪətbýt potichu
 • regularly ˈrεgjʊləlɪpravidelně
 • remember rɪˈmεmbəpamatovat si
 • return rɪˈtɜːnvrátit (se)
 • several ˈsεvrəlněkolik
 • schedule ˈʃεdjuːlrozvrh
 • simple ˈsɪmp<sup>ə</sup>lprostý, jednoduchý
 • sometimes ˈsʌmˌtaɪmzněkdy občas ap.
 • sport spɔːtsport
 • swim swɪmplavat
 • times taɪmz(-)krát
 • together təˈgεðəspolu, společně
 • tram træmtramvaj
 • tight taɪtnabitý program
 • try traɪzkusit, snažit se
 • twice twaɪsdvakrát
 • up ʌpnahoře, vzhůru
 • usually ˈjuːʒʊəlɪobvykle
 • wake (up) weɪk (ʌp)vzbudit (se)
 • walk the dog wɔːk ðə dɒg(vy)venčit psa
 • whole həʊlcelý

Pozor na možnou odlišnou výslovnost slova live. Ve významu žít se vyslovuje lɪv, ale jako přídavné jméno živý ap. se vyslovuje laɪv!