Mum:
Good morning, Paul!
gʊd ˈmɔːnɪŋ, pɔːl!
Dobré ráno, Paule.
Paul:
Morning, mum!
ˈmɔːnɪŋ, mʌm!
Dobré, mami.
Mum:
You're up very early today. I'm going to make you breakfast. What will you have?
jʊə ʌp ˈvεrɪ ˈɜːlɪ təˈdeɪ aɪm ˈgəʊɪŋ tə meɪk juː ˈbrεkfəst wɒt wɪl juː hæv?
Dnes jsi vzhůru hodně brzy. Udělám ti snídani. Co si dáš?
Paul:
Thanks mum. I'll have some toast.
θæŋks mʌm aɪl hæv sʌm təʊst
Díky mami, dám si toust.
Mum:
What are you going to do today? The weather is going to be nice.
wɒt ɑː juː ˈgəʊɪŋ tə dʊ təˈdeɪ? ðə ˈwεðə ɪz ˈgəʊɪŋ tə biː naɪs
Co budeš dneska dělat? Bude hezky.
Paul:
We're going to play football and then go to a concert.
wɪə ˈgəʊɪŋ tə pleɪ ˈfʊtˌbɔːl ænd ðεn gəʊ tə ə ˈkɒnsɜːt
Budeme hrát fotbal a pak půjdeme na koncert.
Mum:
Well, that sounds great! You must be looking forward to that.
wεl, ðæt saʊndz greɪt! juː mʌst biː lʊkɪŋ ˈfɔːwəd tə ðæt
Tak to zní skvěle. Na to se určitě těšíš!
Paul:
Yes, I am! I can't wait!
jεs, aɪ əm! aɪ kɑːnt weɪt!
Těším! Už se nemůžu dočkat!
Mum:
What will you eat the whole day?
wɒt wɪl juː iːt ðə həʊl deɪ?
Co budeš celý den jíst?
Paul:
I'll buy myself a snack and we may also go to dinner.
aɪl baɪ maɪˈsεlf ə snæk ænd wiː meɪ ˈɔːlsəʊ gəʊ tə ˈdɪnə
Koupím si nějakou svačinku a taky možná zajdeme na večeři.
Mum:
Okay, I'll give you some money. Is Frank going to be there too?
ˌəʊˈkeɪ, aɪl gɪv juː sʌm ˈmʌnɪ ɪz fræŋk ˈgəʊɪŋ tə biː ðεə tuː?
Dobře, dám ti nějaké peníze. Bude tam i Frank?
Paul:
Well, I hope so. He's got the tickets. I'm going to call him.
wεl, aɪ həʊp səʊ hiːz gɒt ðə ˈtɪkɪts aɪm ˈgəʊɪŋ tə kɔːl hɪm
No to doufám. Má lístky. Zavolám mu.
Mum:
You don't need to. Your phone is ringing! It's Frank calling.
juː dəʊnt niːd tə jɔː fəʊn ɪz ˈrɪŋɪŋ! ɪts fræŋk ˈkɔːlɪŋ
Nemusíš. Zvoní ti telefon. Volá Frank.
Paul:
Hi Frank! What's up? What? Oh no! Are you kidding me?
haɪ fræŋk! wɒts ʌp? wɒt? əʊ nəʊ! ɑː juː kɪdɪŋ miː?
Ahoj Franku! Co je? Cože? No to snad ne! Děláš si srandu?
Mum:
What happened?
wɒt ˈhæp<sup>ə</sup>nd?
Co se stalo?
Paul:
He can't find the tickets! I'm going to kill him!
hɪ kɑːnt faɪnd ðə ˈtɪkɪts! aɪm ˈgəʊɪŋ tə kɪl hɪm!
On ty lístky nemůže najít! Já ho zabiju.
Mum:
What a pity!
wɒt ə ˈpɪtɪ!
To je ale škoda!
Paul:
What are we going to do now?
wɒt ɑː wiː ˈgəʊɪŋ tə dʊ naʊ?
Co teď budeme dělat?
Mum:
I'm sure he'll find the tickets. Eat your breakfast first. It will get cold. Then we'll see.
aɪm ʃʊə hiːl faɪnd ðə ˈtɪkɪts iːt jɔː ˈbrεkfəst fɜːst ɪt wɪl gεt kəʊld ðεn wiːl siː
Určitě ty lístky najde. Prvně se nasnídej. Vychladne ti to. Potom uvidíme.
Paul:
Later mum, I'm going to book new tickets first.
ˈleɪtə mʌm, aɪm ˈgəʊɪŋ tə bʊk njuː ˈtɪkɪts fɜːst
Později, mami, prvně zarezervuji nové lístky.

Najděte v textu tvary blízké budoucnosti a budoucího času prostého. Všimněte si jejich užití.

Všimněte si užitečného obratu can't wait (to) ... - nemoci se dočkat (až)... Např. We can't wait to see it. - Nemůžeme se dočkat, až to uvidíme., I can't wait to be back. - Nemohu se dočkat, až budu zpátky. I zde lze užít před infinitivem předložky for se zájmenem, pokud se hovoří ještě o jiné osobě, než je podmět. Např.: I can't wait for him to leave. - Nemůžu se dočkat, až odejde., They can't wait for us to arrive. - Nemůžou se dočkat, až přijedeme.

Běžný obrat What a pity! či That's a pity! znamená To je (ale) škoda. Hovorově se podobně užívá i obrat It's a shame!, který však může vyjadřovat i zklamání nebo mírné odsouzení. (Shame ʃeɪm je česky též ostuda.)