Useful phrases

Názory, co (ne)mám rád, co se mi (ne)líbí

My likes and dislikes
[]
co mám a nemám rád
What do you like doing?
[]
Co rád děláš?
I like swimming and skiing.
[]
Rád plavu a lyžuji.
I also enjoy chatting with friends.
[]
Taky rád chatuji s kamarády.
My favourite activity is riding a bike.
[]
Nejraději jezdím na kole.
How do you like it?
[]
Jak se ti to líbí?
I like it a lot.
[]
Moc se mi to líbí.
I don't like it very much.
[]
Moc se mi to nelíbí.
Which do you like better?
[]
Který se ti líbí víc?
What do you like best?
[]
Co máš nejraději?
Do you like this music?
[]
Líbí se ti tahle hudba?
What's your favourite band?
[]
Kterou kapelu máš nejraději?
What did you think of the film?
[]
Co jsi říkal na ten film?
I found it quite interesting.
[]
Připadlo mi to celkem zajímavé.
I think it's great!
[]
Myslím, že je to super!
I'm not crazy about it.
[]
Nejsem z toho zrovna nadšený.
What do you like to drink?
[]
Co rád piješ?
I prefer juice to beer.
[]
Mám raději džus než pivo.
He's crazy about her.
[]
Je do ní blázen.
He's interested in cars.
[]
Zajímá se o auta.
That's not my thing.
[]
To není nic pro mě.
I really hate this.
[]
Tohle fakt nesnáším/nenávidím.
I can't stand him.
[]
Nesnáším ho., Nemůžu ho vystát.

Všimněte si užití slovesa find (najít) při vyjadřování názoru, chceme-li říct, jaké něco někomu připadne (jakým někdo něco shledává). Např.: I find it very interesting. - “Připadne mi to velice zajímavé.”, She finds it difficult. - “Zdá se jí to těžké.” ap.

Obrat be crazy about ... znamená být blázen do... Užívá se ale i obecně a ironicky. Např.: I'm not crazy about it. - Nejsem z toho zrovna nadšený. ap.

Obraty pro popis osob

What does he look like?
[]
Jak vypadá? on
What is she like?
[]
Jaká je?
She's very pretty.
[]
Je moc pěkná.
He's quite handsome.
[]
Je docela pěkný.
He looks nice.
[]
Vypadá sympaticky., Vypadá mile.
Does he wear glasses?
[]
Nosí brýle?
He's wearing sunglasses.
[]
Má sluneční brýle.
What is she wearing?
[]
Co má na sobě? ona
She's wearing a long dress.
[]
Má na sobě dlouhé šaty.
What hair does she have?
[]
Jaké má vlasy?
She has long blonde hair.
[]
Má dlouhé blond vlasy.
He has straight dark hair.
[]
On má rovné tmavé vlasy.
He has a beard.
[]
Má vousy.
She's slim and quite tall.
[]
Je štíhlá a celkem vysoká.
She has long legs.
[]
Má dlouhé nohy.
He's short and fat.
[]
Je malý a tlustý.
He's well-built.
[]
Je dobře stavěný.
He has broad shoulders.
[]
Má široká ramena.
She's suntanned.
[]
Je opálená.
He's rather pale.
[]
Je poměrně bledý.
He's a head taller than her.
[]
Je o hlavu vyšší než ona.

Všimněte si rozdílu při užití různých časů se stejným slovesem: He's wearing glasses. (čas přítomný průběhový) - Má brýle. (právě teď), ale He wears glasses. (čas přítomný prostý) - “Nosí brýle.” (obecně, ne nutně teď).