Výslovnost

1Výslovnost Německá výslovnost není obtížná, ale pár pravidel se vyplatí znát. Týkají se zejména výslovnosti dlouhých slabik a různé výslovnosti písmene s.
1.1Samohlásky Krátké samohlásky vyslovujeme podobně jako v češtině otevřeně. Vyskytují se: před zdvojenými souhláskami Klasse, bitte před tvrdými souhláskami dort, machen, Kind Dlouhé samohlásky vyslovujeme zavřeně. Vyskytují se: na konci slabiky wo, da, guten v podobě zdvojených samohlásek Haar, Tee před h (které nevyslovujeme) Ihnen, wohne, geht před tzv. ostrým s psaným jako ß Spaß, Straße a v jednoslabičných slovech s tvrdým zakončením spät, Tag Přehlasované samohlásky z češtiny neznáme, ale jejich výslovnost je jednoduchá. Ä čteme jako otevřené e. später, fährt U dalších přehlasovaných samohlásek zaokrouhlíme rty a v případě ö vyslovíme e, v případě ü pak i. Österreich, tschüs Dvojhlásky Dvojhlásek má němčina hned několik a jejich výslovnost se může, zejména zpočátku, plést. Zapamatujte si některá slova, jejichž výslovnost znáte, a při pochybách si je připomeňte.
zápis výslovnost příklady
eu, äu ɔy jako v českém boj neu , Häuser
au au Haus , auf
ei, ai ai nein , Mai
ie dlouze, jako v českém sníh Wien , Liebe
-ie koncové jako v českém zmije Familie
1.2Souhlásky V tabulkách uvádíme přehled základní výslovnosti souhlásek a souhláskových skupin. Ve slovech cizího původu jsou ovšem možné odchylky.
zápis výslovnost příklady
chs ks wachsen
ck k Rostock , packen
di, ti, ni tvrdě, jako v českém titul dir , nicht , Kantine
h- začátek slova h haben , Haus
h koncové, mezi nevyslovuje se, jen prodlužuje samohlásku froh , fahren
-ig jako v českém bych Leipzig , Ludwig
ph f Physik
qu kv bequem
-tion tsioːn dlouze s c Funktion
tsch jako české č deutsch , tschechisch
tz ts jako české c sitzen
v f Villach , Eva
w v Wagner
z ts jako české c zehn , Franz
Písmeno s se v němčině čte několika různými způsoby.
zápis výslovnost příklady
s z sein , besuchen
ss s bisschen
ß s Straße
sch ʃ jako české š tschechisch
sp- začátek slova ʃp jako české šp Sport , sprechen
st- začátek slova ʃt jako české št Student