Lieber Martin,
Milý Martine,
Anna hat heute Geburtstag.
Anna má dnes narozeniny.
Ich muss leider bis halb sechs arbeiten.
Musím bohužel do půl šesté pracovat.
Gehe, bitte, zum Bäcker und hole die Torte.
Běž prosím do pekárny a vyzvedni dort.
Ich habe schon ein Buch für sie.
Už mám pro ni knihu.
Wir treffen uns vor dem Haus.
Sejdeme se před domem.
Komme bitte um Viertel vor sechs und warte auf mich.
Přijď prosím ve tři čtvrtě na šest a počkej na mě.
Wir sollen gegen sechs bei Anna sein.
Máme být u Anny kolem šesté.
Danke sehr!
Díky moc!
Clara
Clara

Vor dem Haus

Clara:
Schau mal, die Blumen sind wunderschön!
Podívej, ty květiny jsou nádherné!
Martin:
Stimmt! Sie haben schöne Farben.
To je pravda! Mají krásné barvy.
Clara:
Zeig mal noch die Torte!
Ukaž mi ještě ten dort!
Martin:
Hilf mir bitte und öffne die Schachtel.
Pomoz mi prosím a otevři krabici.
Clara:
Die Torte ist auch toll.
Dort je také super.
Martin:
Schließ bitte mal die Schachtel.
Zavři prosím krabici.
Martin:
Danke.
Díky.
Clara:
Gehen wir jetzt schnell zu Anna. Ich freue mich schon.
Pojďme teď rychle k Anně. Už se těším.

Všimněte si různých tvarů přídavných jmen. Samostatně jsou bez koncovky wunderschön, toll, před podstatným jménem mají koncovky podle rodu a pádu Lieber Martin, schöne Farben. Více si povíme v dalších lekcích.

Ein Telefongespräch

Kurier:
Guten Tag! Sind Sie Herr Wagner, bitte?
Dobrý den! Jste prosím pan Wagner?
Kunde:
Hallo! Ja, das bin ich.
Dobrý den! Ano, to jsem já.
Kurier:
Wir haben ein Paket für Sie. Sind Sie morgen früh zu Hause?
Máme pro vás balík. Budete zítra ráno doma?
Kunde:
Wann genau?
Kdy přesně?
Kurier:
Gegen 8 Uhr.
Kolem osmé.
Kunde:
Leider nicht. Ich arbeite ab 8:30 und ich muss um 7:45 aus dem Haus.
Bohužel ne. Pracuji od půl deváté a musím v 7:45 z domu.
Kunde:
Können Sie mir das Paket in die Arbeit bringen?
Můžete mi ten balík donést do práce?
Kurier:
Kein Problem. Wie ist die Adresse?
Žádný problém. Jaká je adresa?
Kunde:
Goethestraße 24. Kommen Sie bitte am Vormittag.
Goethestraße 24. Přijďte prosím dopoledne.
Kunde:
Ich arbeite von 8:30 bis 11:15 und dann gehe ich essen.
Pracuji od 8:30 do 11:15 a pak se jdu najíst.
Kurier:
O. K., alles klar. Ich bestätige noch die Zeit am Morgen.
Ok, jasně. Ještě ráno potvrdím čas.
Kunde:
Abgemacht. Und wie ist noch Ihr Name und wie ist Ihre Telefonnummer?
Domluveno. A ještě jak se jmenujete a jaké je vaše telefonní číslo?
Kurier:
Oh, Entschuldigung! Mein Name ist Kurt Müller und meine Telefonnummer ist 030 69845331.
Omlouvám se! Jmenuji se Kurt Müller a moje telefonní číslo je 030 69845331.
Kunde:
Danke schön. Bis morgen!
Děkuji. Tak zítra!

Všimněte si, že způsobová slovesa můžete občas použít i samostatně, tj. bez druhého slovesa. Musí být ale z kontextu dostatečně jasný význam. Ich muss um 7:45 aus dem Haus. (Musím v 7:45 z domu.).

Předložka für (pro) se pojí stejně jako v češtině se 4. pádem. Zájmeno sie má stejný tvar v 1. i 4. pádě, ať už ho píšeme s velkým či malým počátečním písmenem. Chceme-li tedy říci pro ni, pro ně nebo pro Vás, bude to znít vždycky stejně.

Najděte v úvodních textech tvary rozkazovacího způsobu. Všimněte si doprovodného mal.

Najděte v úvodních textech časové údaje vyjádřené slovy a přepište je číslicemi.

Najděte v úvodních textech časové údaje vyjádřené číslovkou a přepište je slovy, využijte halb a Viertel, kde je to možné.