Kommunikation

Bydlení Vyrazíte-li na delší pobyt do Německa, budete určitě shánět bydlení. Pomůžeme vám trochu s terminologií. Studenti budou volit buď das Studenten(wohn)heim (kolej), nebo die WG (privát). Dvojice písmen WG (čti végé) je zkratkou slova die Wohngemeinschaft, což bychom mohli volně přeložit jako společenství lidí, kteří spolu bydlí. Budete-li si chtít pronajmout byt, v inzerátech uvidíte často výrazy kalt a warm. 600 Euro warm; die Kaltmiete Výraz Kaltmiete označuje částku čistého nájmu bez vedlejších nákladů, bez tzv. Nebenkosten, jako jsou například voda, elektřina, odvoz odpadu. Výraz Warmmiete pak nájem včetně vedlejších nákladů a topení. Při stěhování se vám bude hodit sloveso ziehen a jeho předponové varianty. Er zieht nach Berlin.Stěhuje se do Berlína. Sie will in ein Haus umziehen.Chce se přestěhovat do domu. Wir wollen bis Ende März ausziehen.Chceme se vystěhovat do konce března. Sie können Anfang April einziehen.Můžete se nastěhovat na začátku dubna. Zapamatujte si, že na rozdíl od češtiny nejsou tato slovesa zvratná. Kdybyste použili sich, získají zcela jiný význam (převléknout se, svléknout se apod.).
Kouzla se slovesem machen Sloveso machen je kouzelným slovíčkem, kterým si můžete v hovorové řeči vypomoct, když si nemůžete vybavit to pravé sloveso. Stačí přidat adekvátní předponu. Sami rodilí mluvčí ho zhusta používají, proto je dobré si na něj zvyknout. Tato předponová slovesa mívají více významů, budeme se s nimi seznamovat postupně. AN+machen můžete použít takřka vždy, když chcete zapnout nějaké zařízení, pustit hudbu, rozdělat oheň apod. das Licht anmachenrozsvítit die Heizung anmachenzapnout topení die Musik anmachenpustit hudbu V opačném významu použijte sloveso AUS+machen. Mach das Licht aus!Zhasni! Machen Sie den Motor aus.Vypněte motor. eine Zigarette ausmachentípnout cigaretu Připojíte-li předponu AUF, získáte význam otevřít, rozdělat, rozepnout a podobně. Mach das Fenster bitte auf.Otevři prosím okno. ein Paket aufmachenrozdělat balík Opakem je pak sloveso ZU+machen. Machen Sie die Tür zu.Zavřete dveře. Mach die Flasche schon zu.Zadělej už tu lahev.
Vazba es gibt Chceme-li vyjádřit, že někde něco je, existuje nebo se nachází, použijeme v němčině vazbu:
Es gibt + 4. pád
In der Stadt gibt es fünf Cafés.Ve městě je pět kaváren. Es gibt keinen Aufzug im Haus.V domě není výtah. Was gibt es zu essen?Co máme k jídlu?
Jak říct ano V němčině máte dvě možnosti. V odpovědích na kladné otázky je to ja, na záporné pak doch. Ist die Wohnung noch frei?Ja, sie ist noch frei. Ist die Wohnung nicht mehr frei?Doch, sie ist noch frei. Haben Sie keine Kinder?Doch, wir haben zwei Kinder. Tip: Doch můžete použít všude tam, kde byste česky mohli říct: “Ale ano!”.