Redemittel

Wie komme ich zu...?
[viː ˈkɔmə ɪç tsuː?]
Jak se dostanu k...?
weit weg
[vait vεk]
daleko
weit von hier
[vait fɔn hiːɐ]
daleko odtud
Gute Reise!
[ˈguːtə ˈraizə!]
Šťastnou cestu!
Darf ich Sie etwas fragen?
[darf ɪç ziː ˈεtvas ˈfraːgn?]
Smím se vás na něco zeptat?
Gehen Sie nach links.
[ˈgeːən ziː naːx lɪŋks]
Běžte doleva.
nach rechts
[naːx rεçts]
doprava
zu Fuß
[tsuː fuːs]
pěšky
Danke schön.
[ˈdaŋkə ʃøːn]
Děkuji.
Nichts zu danken.
[nɪçts tsuː ˈdaŋkn]
Není zač.

Všimněte si, že sloveso fragen není v němčině zvratné a pojí se se 4. pádem, doslova zeptat se koho/co.