Kinder

Martin will Youtuber werden.
Martin se chce stát youtuberem.
Er spielt oft am Computer und macht Videos.
Hraje často na počítači a natáčí videa.
Er treibt auch Sport.
Také sportuje.
Er spielt vor allem Fußball.
Hraje hlavně fotbal.
Sonntags besucht er Fußballspiele.
V neděli chodí na fotbalové zápasy.
Ulrike mag keine Computerspiele.
Ulrike nemá ráda počítačové hry.
Sie chattet lieber mit Freunden oder telefoniert und simst mit Freundinnen.
Raději chatuje s přáteli nebo telefonuje a esemeskuje si s kamarádkami.
Sie fotografiert gern und postet Fotos auf Facebook.
Fotografuje a dává fotky na Facebook.
Ulrike hört Musik und spielt Gitarre.
Ulrike poslouchá hudbu a hraje na kytaru.
Sie mag nicht nur Pop, sondern auch Jazz.
Má ráda nejen pop, ale i jazz.
Freitags geht sie oft ins Kino.
V pátek chodí často do kina.
Ulrike will keine Süßigkeiten essen, aber sie kann ohne Schokolade nicht leben.
Ulrike nechce jíst sladkosti, ale nemůže žít bez čokolády.

Ve spojení stát se někým nebo něčím se ke slovesu werden přidává podstatné jméno vždy bez členu. Youtuber werden (stát se youtuberem), Mode werden (stát se módou).

Po spojce aber (ale) je slovosled jako v normální oznamovací větě.

Opa und Oma

Wolfgang interessiert sich für Technik.
Wolfgang se zajímá o techniku.
Er sucht oft etwas im Internet.
Často hledá něco na internetu.
Er fährt gern Auto und reist ins Ausland.
Rád řídí auto a cestuje do zahraničí.
Am Wochenende geht er oft wandern.
O víkendu chodí často na výlety.
Wolfgang isst gern Fleisch und trinkt Wein.
Wolfgang rád jí maso a pije víno.
Hausarbeiten machen ihm keinen Spaß.
Domácí práce ho nebaví.
Agnes mag keine Computer.
Agnes nemá ráda počítače.
Sie liebt ihren Mann und ihre Familie.
Miluje svého muže a svou rodinu.
Sie spielt und bastelt oft mit den Kindern.
Často si hraje s dětmi a něco s nimi vytváří.
Sie kocht gern und arbeitet im Garten.
Ráda vaří a pracuje na zahradě.
Sie isst kein Fleisch und trinkt keinen Alkohol.
Nejí maso a nepije alkohol.
Agnes und Wolfgang mögen die Natur.
Agnes a Wolfgang mají rádi přírodu.

Všimněte si slovesa spielen, znamená hrát i hrát si. Ve významu hrát na nástroj se používá bezpředložkové spojení Gitarre spielen.

Im Geschäft

Wolfgang und Ulrike sind im Geschäft.
Wolfgang a Ulrike jsou v obchodě.
Sie wünscht sich ein Handy.
Přeje si mobil.
Wolfgang will es ihr zum Geburtstag schenken.
Wolfgang jí ho chce dát k narozeninám.

Verkäufer:
Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen?
Dobrý den. Co si přejete?
Wolfgang:
Guten Tag. Ich möchte ein Handy für sie kaufen.
Dobrý den. Chtěl bych pro ni koupit mobil.
Verkäufer:
Schauen Sie mal, hier sind die Modelle für Frauen.
Podívejte se, tady jsou modely pro ženy.
Wolfgang:
Ulrike, wie findest du dieses Handy?
Ulrike, jak se ti líbí tenhle mobil?
Ulrike:
Ich finde es hässlich. Es gefällt mir gar nicht. Aber dieses Modell gefällt mir gut.
Je hnusný. Vůbec se mi nelíbí. Ale tenhle model se mi líbí.
Wolfgang:
Ich finde es auch schön. Können Sie uns das Modell zeigen?
Mně se také líbí. Můžete nám ten model ukázat?
Verkäufer:
Klar. Hier, bitte. Der Preis ist auch nicht hoch.
Samozřejmě. Tady je. Cena také není vysoká.
Ulrike:
Ich will dieses Handy haben. Kaufst du es mir?
Chci tenhle mobil. Koupíš mi ho?
Wolfgang:
O. K. Ich kaufe es dir.
Ok. Koupím ti ho.
Ulrike:
Vielen Dank!
Díky moc!

Najděte v dialogu osobní zájmena. Vypište je i s předložkou či slovesem a určete pád. V některých případech zastupují podstatná jména, která?

Najděte věty se záporem a všímejte si, kdy se používá nicht a kdy kein.

Podtrhněte tvary sloves mögen a wollen.