Sofie und Jochen wohnen seit Jahren in einer WG.
Sofie a Jochen bydlí roky na privátě.
Sie suchen eine Wohnung im Stadtzentrum.
Hledají byt v centru.
Sie haben nichts gegen Mitbewohner, sie wollen einfach zusammenleben.
Nemají nic proti spolubydlícím, jen chtějí zkrátka žít spolu.
Sofie hat eine Anzeige für eine Dreizimmerwohnung vor sich und ruft den Vermieter an.
Sofie má inzerát na třípokojový byt a volá pronajímateli.

Ist die Wohnung noch frei?

Vermieter:
Hallo!
Haló!
Sofie:
Sofie Schwarz, guten Tag. Haben Sie etwas Zeit für mich? Ich interessiere mich für Ihre Anzeige.
Sofie Schwarz, dobrý den. Máte pro mě chvilku? Zajímá mě váš inzerát na byt.
Vermieter:
Ach so, klar! Ich beantworte gerne alle Ihre Fragen.
Aha, samozřejmě! Rád vám odpovím na všechny otázky.
Sofie:
Ist die Wohnung also noch frei?
Je ten byt ještě volný?
Vermieter:
Ja, sie ist noch frei.
Ano, ještě je volný.
Sofie:
Perfekt. Wann können wir die Wohnung besichtigen?
Perfektní. Kdy si můžeme prohlédnout byt?
Vermieter:
Können Sie am Samstagabend kommen?
Nemůžete přijít v sobotu večer?
Sofie:
Ja, wir können am Samstag kommen, d. h. am einundzwanzigsten Februar.
Ano, můžeme přijít v sobotu, t. j. dvacátého prvního února.
Sofie:
In welchem Stock befindet sich die Wohnung?
Ve kterém patře je byt?
Vermieter:
Im dritten Stock. Leider gibt es keinen Aufzug im Haus und Sie müssen die Treppe benutzen.
Ve třetím patře. Bohužel není v domě výtah a musíte použít schodiště.
Sofie:
Macht nichts. Vielen Dank und bis Samstag!
Nevadí. Mockrát děkuji a uvidíme se ve sobotu!
Vermieter:
Bis dann!
Tak zatím!

Die Wohnungsbesichtigung

Vermieter:
Guten Tag, herzlich willkommen!
Dobrý den, vítejte!
Sofie:
Guten Tag!
Dobrý den!
Vermieter:
Wir haben nicht viel Zeit, also fangen wir lieber gleich an.
Nemáme moc času, tak raději hned začněme.
Vermieter:
Die erste Tür führt in die Wohnküche, die zweite Tür ins Bad mit Toilette, die letzte Tür ins Schlafzimmer.
První dveře vedou do obytné kuchyně, druhé dveře do koupelny se záchodem, poslední do ložnice.
Vermieter:
Machen Sie bitte die Tür vor Ihnen auf und gehen Sie ins Nebenzimmer.
Otevřete prosím dveře před vámi a běžte do vedlejšího pokoje.
Vermieter:
Entschuldigen Sie die Unordnung, bitte! Ich stelle noch die Stühle an den Tisch und lege die Bücher ins Regal.
Omluvte prosím ten nepořádek! Postavím ještě židle ke stolu a položím knihy na police.
Jochen:
Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zu suchen.
Kdo udržuje pořádek, je jen příliš líný hledat.
Vermieter:
Stimmt. Das muss ich auch mal meiner Frau sagen.
To máte pravdu. To musím také říct své ženě.
Sofie:
Und wo ist das Arbeitszimmer? Wir arbeiten oft von zu Hause aus.
Kde je pracovna? Často pracujeme z domova.
Vermieter:
Öffnen Sie bitte die Tür hinter Ihrem Freund und machen Sie das Licht an. Das Fenster über uns ist zu klein. Vorsicht, Stufe!
Aha, otevřete prosím dveře za vaším přítelem a rozsviťte. Okno nad námi je příliš malé. Pozor, schod!
Vermieter:
Hier arbeite ich. Unser Hund liegt oft unter dem Tisch und arbeitet mit.
Tady pracuji. Náš pes často leží pod stolem a pracuje se mnou.
Jochen:
Wir kennen jetzt die Wohnung. Darf ich nach der Miete fragen?
Teď už byt známe. Můžu se zeptat na nájem?
Vermieter:
Natürlich. Die Miete ist 580 Euro ohne Wasser, Heizung und Strom.
Samozřejmě. Nájem je 580 eur bez vody, topení a elektřiny.
Jochen:
Ab wann ist die Wohnung frei?
Od kdy je byt volný?
Vermieter:
Wir wollen bis Ende März ausziehen. Sie können also Anfang April einziehen.
Chceme se odstěhovat do konce března. Můžete se tedy začátkem dubna nastěhovat.
Jochen:
Das klingt gut. Die Wohnung gefällt uns. Ich gebe Ihnen bis morgen Bescheid.
To zní dobře. Byt se nám líbí. Dám vám do zítřka vědět.
Sofie:
Vielen Dank für alles und einen schönen Abend noch.
Díky za všechno a hezký večer.
Vermieter:
Gern geschehen. Also bis morgen!
Rádo se stalo. Tak zítra!

Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zu suchen. Vzpomínáte si z 5. lekce na různé významy slovíčka zu? V této větě první zu znamená příliš a druhé upozorňuje na infinitiv. Ten, kdo udržuje pořádek, je jen příliš líný hledat.

Najděte v textu spojení s předložkami a všímejte si, jaký po nich následuje pád. Poznáte některá pravidla? Odpovědi najdete v oddíle Grammatik. Pozor, ať si předložky nespletete s odlučitelnými předponami.

Najděte složená podstatná jména. Jaká slova je tvoří? Zkuste si odhadnout jejich význam a přeložte se slovníkem.