e-mail

e-mail

An der Rezeption

Rezeptionistin:
Guten Tag, Herr Huber. Was kann ich für Sie tun?
Dobrý den, pane Hubere. Co pro vás mohu udělat?
Herr Huber:
Ich muss jetzt ein paar Sachen in der Stadt erledigen. Können Sie mir ein Taxi bestellen?
Musím teď vyřídit pár věcí ve městě. Můžete mi objednat taxi?
Rezeptionistin:
Gerne.
Ráda.
Herr Huber:
Wo ist ein Geldautomat und ein Postamt? Ich will Geld abheben und Briefmarken kaufen.
Kde je bankomat a pošta? Chci vybrat peníze a koupit známky.
Rezeptionistin:
Das Taxi kann Sie zum Postamt bringen und gleich daneben befindet sich auch die Bank.
Taxi vás může dovézt k poště a hned vedle je také banka.
Herr Huber:
Wunderbar! Ich möchte noch zwei Probleme melden.
Výborně! Chci ještě nahlásit dva problémy.
Herr Huber:
Erstens ist die Klimaanlage kaputt. Sie funktioniert nicht richtig.
Za prvé, je rozbitá klimatizace. Nefunguje správně.
Herr Huber:
Zweitens sind unsere Nachbarn zu laut.
Za druhé, naši sousedé jsou příliš hluční.
Rezeptionistin:
Das tut mir leid! Ich bringe alles wieder in Ordnung. Oder möchten Sie gleich das Zimmer wechseln?
To je mi líto! Dám vše opět do pořádku. Nebo byste chtěli hned pokoj vyměnit?
Herr Huber:
Nein, noch nicht. Vielleicht lässt sich die Klimaanlage reparieren und die Nachbarn schlafen heute ruhig.
Ne, ještě ne. Třeba se dá klimatizace opravit a sousedi budou dnes klidně spát.
Herr Huber:
Oh, ich habe noch den Schlüssel in meiner Tasche. Darf ich Sie um etwas bitten?
Ó, mám ještě klíč v kapse. Smím vás o něco poprosit?
Herr Huber:
Übergeben Sie ihn meiner Frau?
Předáte ho mé ženě?
Rezeptionistin:
Klar, ich erledige das.
Samozřejmě, zařídím to.
Rezeptionistin:
Das Taxi ist schon da. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag in unserer Stadt.
Taxi je už tady. Přeji vám hezké odpoledne v našem městě.

Slovíčko die Tasche neznamená jen taška, ale i kapsa.

Najděte složená podstatná jména. Jaká slova je tvoří? Zkuste odhadnout jejich význam a přeložte se slovníkem.