Kommunikation

Nebojte se mluvit Prvotní nadšení mnoha studentů němčiny často záhy zchladí zjištění, kolik může mít slovo koncovek podle pádu a rodu. Je to zcela zbytečná obava. Němčina je v dnešní době v podobné situaci jako angličtina v minulém století - stává se z ní komunikační prostředek mnoha národů, které našly svůj nový domov v německy mluvících zemích. Zjednodušuje se a oprošťuje od všeho “nepodstatného”. Jednoznačně k tomu patří také koncovky, které v rychlé mluvě snadno zanikají. Nebojte se proto mluvit bez ohledu na to, zda víte, kterého rodu podstatné jméno je a jaký má tvar člen nebo přídavné jméno. Všichni vám porozumí i tak. Pravidla, která uvádíme v této souvislosti v naší učebnici, jsou důležitá hlavně pro písemný projev. Nemusíte se je učit nazpaměť hned, postupně si je osvojíte.
Přivolání číšníka V každé restauraci budete dříve či později řešit, jak přivolat obsluhující personál. Jak se doba mění, čím dál méně se používá oslovení Herr Ober (pane vrchní) a jeho ženská varianta Fräulein (slečno) vyšla z módy úplně. Dnes v této situaci nejčastěji uslyšíte Entschuldigung nebo Hallo v kombinaci s nějakým neverbálním signálem (kývnutím, zamáváním). Rozšiřuje se také zvyk, že servírky a číšníci nosí jmenovky právě proto, abyste je mohli přivolat jménem.
Pro milovníky kávy Zajdete si rádi na kávu do kavárny? Tak jen drobná poznámka, abyste nezůstali ztraceni v překladu. Káva se řekne der Kaffee s přízvukem na první slabice. Stejně jako většina nápojů v němčině i ona je mužského rodu. Kavárna je pak das Café s přízvukem na konci a jako mnohá cizí slova je středního rodu.
Liebe Kolleginnen und Kollegen Budete-li si všímat nejrůznějších nápisů, postů na sociálních sítích nebo článků v novinách, můžete narazit na zápis množného čísla s velkým -I- nebo hvězdičkou -*- uprostřed. Je to elegantní řešení, jak zahrnout do oslovení jak pány, tak dámy. Sousloví Liebe KollegInnen nebo Liebe Kolleg*innen tedy znamená Milé kolegyně a kolegové.
Dlouhá slova Jistě jste si všimli délky některých německých slov. Jsou tak dlouhá proto, že jsou složena z několika slov. Překládají se tak běžně naše spojení přídavného a podstatného jména.
der Apfel + der Kuchen = der Apfelkuchen jablko + koláč = jablkový koláč
die Speise + die Karte = die Speisekarte jídlo + lístek = jídelní lístek
der Abend + das Essen = das Abendessen večer + jídlo = večeře
Rod (člen) složeného slova se řídí rodem koncové části.