Wortschatz

 • ausruhen (du ruhst aus) odpočívat
 • sich ausruhen (du ruhst dich aus) odpočinout si
 • Baby das (-s) miminko
 • beide oba
 • Cousin der (-s) bratranec
 • Cousine die (-n) sestřenice
 • echt fakt, opravdu
 • E-Mail die (-s) e-mail
 • endlich konečně
 • ganz celý
 • gehören patřit
 • geschäftlich obchodní
 • geschieden rozvedený
 • Halbbruder der nevlastní bratr
 • heiraten oženit se, vdát se
 • Hotel das (-s) hotel
 • gar vůbec
 • Gruß der (Grüße) pozdrav
 • grüßen (du grüßt) pozdravit
 • Idee die (-n) nápad
 • kennen znát
 • Kollegin die (-nen) kolegyně
 • ledig svobodný neženatý
 • lesen (du liest) číst
 • mehr více
 • Mutter die (Mütter) matka
 • nie nikdy
 • Oma die (-s) babička
 • Onkel der (-) strýc
 • Opa der (-s) děda
 • Papa der (-s) tatínek
 • Reiseführer der (-) průvodce
 • Schwester die (-n) sestra
 • sehen (du siehst) vidět
 • Seite die (-n) strana, stránka
 • Sohn der (Söhne) syn
 • so tak
 • sogar dokonce
 • ständig stále, pořád
 • Stiefmutter die nevlastní matka
 • süß sladký, roztomilý
 • Tante die (-n) teta
 • Tochter die (Töchter) dcera
 • Überraschung die překvapení
 • sich unterhalten (du unterhältst dich) bavit se
 • Urlaub der dovolená
 • Vater der (Väter) otec
 • verheiratet vdaná, ženatý
 • vorstellen (du stellst vor) představit
 • witzig vtipný
 • ziemlich docela

Pozor na nestandardní výslovnost Cousin a Cousine, ať nezaměníte bratrance se sestřenicí.

Slovesa ausruhen a vorstellen patří opět k předponovým slovesům se zvláštním časováním, zatím je používejte pouze v infinitivu.