Übungen

Je to pravda? Odpovězte podle úvodních textů.

1 Anette ist nicht auf dem Familientreffen.
2 Tante Lisa ist nicht mehr da.
3 Marc ist verheiratet.
4 Seine Schwester hat zwei Kinder.
5 Nina war lange single.
6 Marie will ständig etwas von ihrer Mama.
7 Frau Müller macht Urlaub in Paris.
8 Frau Klein liest ihren Reiseführer.
9 Herr Klein kennt Frau Müller vom Sehen.

Která slova chybí? Doplňte podle úvodního dialogu.

1 Herr Klein macht in Paris.
2 Herr Schmidt ist in Paris.
3 Frau Klein Paris.
4 Sie liest ihren .
5 Herr Schmidt will seine Kollegin .
6 Herr Klein kennt sie nur vom .
7 Sie sich am Abend in Pigalle.
8 Sie möchten sich endlich .

Kdo je svobodný, kdo má sestru? Poslechněte si nahrávku a doplňte jména.

verheiratet
ledig
single
geschieden
hat einen Bruder
hat eine Schwester
hat keine Geschwister

Všimněte si, že i němčina má pro nejbližší příbuzné variantu neutrální a domáckou. Otec je der Vater, tatínek der Papa a podobně.

Pokud mají nevlastní sourozenci společného rodiče, použije se v němčině předpona Halb-, pokud jej nemají, použije se předpona Stief-.

Kdo je kdo? Doplňte příbuzné podle smyslu.

1 Die Tochter von meinem Onkel ist meine .
2 Der Vater von meinem Vater ist mein .
3 Meine Mutter und mein Vater sind meine .
4 Der Bruder von meiner Mutter ist mein .
5 Die Schwester von meinem Vater ist meine .
6 Die Mutter von meiner Mutter ist meine .
7 Der Sohn von meiner Tante ist mein .
8 Mein Papa ist der von meinem Opa.
9 Meine Mama ist die von meiner Oma.

Kdo je na fotografii? Vyberte správný tvar členu nebo přivlastňovacího zájmena.

1 Eva hat ein/eine Tochter und ein/einen Sohn.
2 Ihr/Ihrer Sohn ist in der Hand von seinen/seinem Opa.
3 Ihr/Ihre Tochter steht vor ihrer/ihrem Oma.
4 Eva steht rechts von ihrer/ihrem Vater.
5 Ihre/Ihr Mutter steht vor Evas Mann.
6 Ihr/Ihrer Mann steht links von seiner/seinem Baby.

Označte slovo, které mezi ostatní nepatří.

1
2
3

Doplňte nicht, nebo tvar zájmena kein.

1 Sie sind mehr da.
2 Er hat Geld mehr.
3 Das weiß ich mehr.
4 Ich finde es mehr schön.
5 Sie hat Freunde mehr.
6 Ich habe Hunger mehr.
7 Sie möchte ihn mehr treffen.
8 Er liest Bücher mehr.
9 Die Pizza schmeckt mir mehr.
10 Er ist mehr in der Arbeit.

Všimněte si, že české setkat se s se překládá bez předložky, navazuje přímo 4. pád Sie möchte ihn treffen. (doslova Chce ho potkat.).

Odpovězte na otázky podle vzoru.

1 Hast du noch Zeit?
2 Wohnt er noch bei dir?
3 Bringst du noch eine Flasche?
4 Liest du noch das Buch?
5 Hast du noch Geld?
6 Möchtest du noch heiraten?
7 Freust du dich noch?
8 Nimmst du noch ein Stück?
9 Bist du noch in der Arbeit?
10 Hilfst du ihm noch?

Doplňte správný tvar slovesa.

1 Er seine E-Mail.
lesen
2 Wie Ihre Frau?
heißen
3 du Fleisch?
essen
4 du mein Auto?
sehen
5 Peter dich.
grüßen
6 Seite 25.
sehen
7 bitte langsam.
lesen
8 Sie schon seit 20 Minuten.
simsen
9 Er alles.
wissen
10 Eva alle.
kennen

Převeďte věty do minulého času.

1 Sie hat kein Auto.
2 Das ist sehr schade.
3 Der Preis ist zu hoch.
4 Ich habe kein Wechselgeld.
5 Bist du zu Hause?
6 Habt ihr auch frei?
7 Hast du Geld?
8 Ich bin schon fertig.
9 Wir haben nichts mehr.

Přeložte.

1 Neměli už peníze.
2 Už nečtu.
3 Neměl jsem už čas.
4 Vidíš ho ještě?
5 Už ho nevidím.
6 Měl žízeň.
7 Už tam nebyli.
8 Byla to škoda.
9 Už neměl volno.
10 Kdo to byl?
11 Ještě jsem tu nebyl.
12 Už nic nemám.
13 To byl dobrý nápad.
14 Měli dvě dcery.

Nahraďte označené výrazy formulací s předložkou von.

1 Das ist mein Freund.
2 Das ist seine Tante.
3 Das ist unsere Kollegin.
4 Das ist ihre Mitbewohnerin.
5 Das ist euer Kunde.
6 Das ist Ihr Kurier.
7 Das ist dein Kollege.
8 Das ist ihr Onkel.

Vyberte správný tvar zájmena sein.

1 Das ist sein/seiner Vater.
2 Er reist mit seinen/seinem Vater.
3 Er arbeitet für sein/seinen Vater.
4 Das ist sein/seine Uhr.
5 Das Baby spielt mit seinem/seiner Uhr.
6 Ich finde seine/seiner Uhr toll.
7 Das ist seines/sein Geschäft.
8 Er arbeitet in seinem/seinen Geschäft.
9 Kennen Sie seines/sein Geschäft?
10 Seine/Seinen Geschwister heißen Eva und Adam.
11 Er spielt mit seiner/seinen Geschwistern.
12 Gruß an seine/seinen Geschwister.

Přeložte.

1 její otec
2 jejich otec
3 Váš otec
4 váš otec
5 její rodiče
6 jejich rodiče
7 Vaši rodiče
8 vaši rodiče
9 jeho sestra
10 tvá kniha
11 moje maily
12 naše dovolená

Doplňte mein nebo dein ve správném tvaru.

1 Kennst du Frau?
2 Kennst du Sohn?
3 Kennst du Baby?
4 Kennst du Geschwister?
5 Hilfst du Oma?
6 Hilfst du Opa?
7 Hilfst du Kind?
8 Hilfst du Eltern?

Doplňte zájmeno Ihr ve správném tvaru.

1 Er kennt Onkel nicht.
2 Ich kenne Frau nicht.
3 Wir kennen Eltern nicht.
4 Ich finde Buch gut.
5 Wir fahren mit Auto.
6 Ich helfe gern Frau.
7 Er hilft gern Eltern.
8 Wir helfen Vater.

Doplňte přivlastňovací zájmeno svůj.

1 Die Eltern finden Babys süß.
2 Hast du Führerschein?
3 Wir haben Fahrkarten.
4 Sie hilft Bruder.
5 Ich zeige es Tante.
6 Er chattet mit Freundin.
7 Besucht ihr oft Familie?
8 Das Baby spielt mit Opa.

Která z následujících sloves jsou zvratná i v němčině? Přeložte a roztřiďte do tabulky: jmenovat se, setkat se, představit se, zeptat se, líbit se, těšit se, vdát se, bavit se, odpočinout si, zajímat se

+ sich - sich
sich treffen heißen

Doplňte správný tvar zájmena ve zvratném slovese.

1 So etwas kann ich nicht vorstellen.
2 Unterhaltet ihr gut?
3 Du musst kurz ausruhen.
4 Ich soll erst vorstellen.
5 Er interessiert für Sport.
6 Interessieren Sie auch für Sport?
7 Freust du auf den Abend?
8 Wir sollen entschuldigen.

Doplňte zvratné sloveso ve správném tvaru.

1 du für Musik?
sich interessieren
2 Sie gut?
sich unterhalten
3 Wo wir ?
sich treffen
4 (ihr) das vor!
sich vorstellen
5 Eva auf dich.
sich freuen
6 Du sollst .
sich vorstellen
7 Ich muss .
sich ausruhen

Přeložte rozhovor.

1 Jak se ti líbí Berlín?
2 Líbí se mi, ale ještě ho neznám.
3 Můžeme se večer sejít. Jdu s (svými) přáteli do kina.
4 To zní dobře! Rád se bavím ve městě.
5 Kam mám přijít?
6 Vidíš ten kostel? Sejdu se tam s tebou v půl šesté.
7 Přijde také tvá přítelkyně?
8 Těším se na ni. Znám ji jen od vidění.
9 Nevím. Musím se jí nejdřív zeptat.
10 Eva už ale není moje přítelkyně. Už je moje žena.
11 To je ale překvapení! Ty jsi ženatý!
12 Přeji ti všechno nejlepší!