Wortschatz

 • Anfang der (Anfänge) začátek
 • anfangen (du fängst an) začít
 • anmachen (du machst an) zapnout, pustit
 • anrufen (du rufst an) zavolat, zatelefonovat
 • Anzeige die (-n) inzerát
 • aufmachen (du machst auf) otevřít
 • Aufzug der (Aufzüge) výtah
 • ausmachen (du machst aus) vypnout rádio
 • ausziehen (du ziehst aus) vystěhovat se
 • Bad das (Bäder) koupelna, koupel
 • beantworten zodpovědět
 • sich befinden nacházet se, být
 • benutzen používat
 • besichtigen prohlédnout si byt
 • Boden der zem, podlaha
 • einfach prostě
 • einziehen (du ziehst ein) nastěhovat se
 • Ende das (-n) konec
 • faul líný
 • Fenster das (-) okno
 • führen vést
 • geben (du gibst) dát
 • gegen proti
 • halten (du hältst) držet, udržovat
 • hängen viset
 • Heizung die topení
 • hinter za
 • Hund der (-e) pes
 • Küche die (-n) kuchyň
 • legen položit
 • letzter, letzte, letztes poslední
 • Licht das (-er) světlo
 • liegen ležet
 • Miete die (-n) nájem
 • neben vedle
 • Ordnung die pořádek
 • Regal das (-e) police
 • sagen říct
 • Schlafzimmer das ložnice
 • Schrank der (Schränke) skříň
 • setzen posadit
 • sitzen (du sitzt) sedět
 • stellen postavit
 • Stock der (-) patro
 • Strom der proud, elektřina
 • Stufe die (-n) schod, stupeň
 • Tisch der (-e) stůl
 • Treppe die (-n) schody
 • Tür die (-en) dveře
 • über nad
 • umziehen (du ziehst um) přestěhovat se
 • Unordnung die nepořádek
 • unter pod
 • Vermieter der (-) pronajímatel
 • Wand die (Wände) zeď, stěna
 • Wasser das voda
 • welcher, welche, welches který, která, které
 • WG die (-s) privát studentů
 • Wohnung die (-en) byt
 • Zimmer das (-) pokoj
 • zumachen (du machst zu) zavřít
 • zusammenleben (du lebst zusammen) žít spolu

Sloveso geben mění kmenovou samohlásku a časuje se stejně jako nehmen, slovesa anfangen a halten pak jako fahren. Nebojte se krkolomné výslovnosti při tykání du hältst, třetí osoba čísla jednotného má samozřejmě na konci pouze jedno “t” er hält.