Aussprache

Cizí slova Už jste si určitě všimli, že mnohá slovíčka z lekcí nejsou tak úplně německá a neplatí na ně pravidla výslovnosti, která jsme si uvedli v úvodu učebnice. Přebírání slov z jiného jazyka známe i z češtiny - převezmeme celé slovo a přizpůsobíme si ho v tvarech i výslovnosti tak, aby nám šlo “dobře do pusy”. Lajkujeme posty přátel na facebooku, kupujeme si k svačině dva croissanty nebo snad krosany?, sami si jistě vybavíte další příklady. V němčině to funguje úplně stejně, slova přibírají rody, koncovky, předpony. Wann checken Sie aus? Ich schreibe eine E-Mail. Adam mag Computerspiele. Výslovnost se víceméně drží originálu. die Toilette toaˈlεtə der Cousin kuˈzε̃ː Někdy výrazněji než v češtině. posten pɔʊstn die Chance ʃãːsə Některá slova se v němčině už natolik zabydlela, že jejich cizí původ poznáme jen z odlišné výslovnosti. Typicky je to výslovnost písmen v a t. reservieren rezεrˈviːrən; die Serviette zerˈviεtə die Rezeption retsεpˈtsioːn; funktionieren fuŋktsioˈniːrən