Wortschatz

 • abends ˈaːbntskaždý večer, po večerech
 • Adresse die (-n) aˈdrεsəadresa
 • April der aˈprɪlduben
 • Arbeit die (-n) ˈarbaitpráce
 • Bäcker der (Bäcker) ˈbεkɐpekař
 • bei baiu, při
 • bestätigen bəˈʃtεːtɪgnpotvrdit
 • Blume die (-n) ˈbluːməkvětina
 • Buch das (Bücher) buːxkniha
 • dauern ˈdauɐntrvat
 • Farbe die (-n) ˈfarbəbarva
 • sich freuen zɪç frɔyəntěšit se
 • früh fryːbrzký, časný
 • für fyːɐpro
 • Geburtstag der gəˈbuːɐtstaːknarozeniny
 • genau gəˈnaupřesně
 • Gespräch das (Gespräche) gəˈʃprεːçrozhovor
 • gestern ˈgεstɐnvčera
 • heute ˈhɔytədnes
 • holen ˈhoːləndojít pro, vyzvednout
 • Kunde der (Kunden) ˈkʊndəzákazník
 • lange ˈlaŋədlouho
 • leider ˈlaidɐbohužel
 • lieb liːpmilý
 • morgens ˈmɔrgnskaždé ráno, po ránu
 • Mittag der ˈmɪtaːkpoledne
 • Mitternacht die ˈmɪtɐnaxtpůlnoc
 • Nachmittag der ˈnaːxmɪtaːkodpoledne
 • nachmittags ˈnaːxmɪtaːkskaždé odpoledne
 • nachts naxtsv noci, každou noc
 • öffnen ˈœfnənotevřít
 • Paket das (Pakete) paˈkeːtbalík
 • schauen ˈʃauənpodívat se
 • Schachtel die (-n) ˈʃaxtlkrabice
 • schließen ˈʃliːsnzavřít
 • schnell ʃnεlrychlý
 • spät ʃpεːtpozdě
 • Stunde die (-n) ˈʃtʊndəhodina 60 minut
 • täglich ˈtεːklɪçdenní, denně
 • tagsüber ˈtaːksyːbɐpřes den, ve dne
 • Telefonnummer die (-n) teleˈfoːnnʊmɐtelefonní číslo
 • toll tɔlskvělý, super
 • Torte die (-n) ˈtɔrtədort
 • treffen (du triffst) ˈtrεfnpotkat
 • sich treffen zɪç ˈtrεfnsejít se
 • Treffen das (Treffen) ˈtrεfnschůzka, sraz
 • Uhr die (-en) uːɐhodina čas, hodin(k)y
 • Vormittag der ˈfoːɐmɪtaːkdopoledne
 • vormittags ˈfoːɐmɪtaːkskaždé dopoledne
 • wann vankdy
 • warten ˈvartnčekat
 • wunderschön ˈvʊndɐˈʃøːnnádherný
 • zeigen ˈtsaignukázat