Aussprache

Abychom si lépe rozuměli Zopakujme si pár drobností, kvůli nimž si nemusíme s rodilými mluvčími úplně rozumět. Za nedorozumění může nejčastěji přízvuk a s ním spojená redukce samohlásek v nepřízvučných slabikách. Jinými slovy, v přízvučných slabikách jsou samohlásky i souhlásky výrazné a důrazné, v nepřízvučných slabikách naopak. Nemá smysl se učit, kde je přízvuk u jednotlivých slovíček. Vnímejte u namluvených textů a slovíček, jak se mění výslovnost hlásek v souvislosti s přízvukem, brzy to dostanete do ucha. Překvapivé pro nás může být také rozlišování mezi dlouhými a krátkými hláskami, je opravdu slyšitelné. Například geben se vyslovuje jako gébn, guten Tag jako gútn ták apod. Tento detail výrazně mění podobu němčiny v psané a mluvené podobě. Dbejte na důsledné rozlišování přehlasovaných a nepřehlasovaných samohlásek, a to zejména ö a ü. Mění význam jen málokdy, ale Němec vám bez správného zaokrouhlení nebude rozumět. können – kennen; schön – schon über – lieber; Schlüssel – schließen Němčina není pro české ucho obtížná, ale vyplatí se, zejména zpočátku, co nejvíce poslouchat nahrávky a korigovat svou výslovnost. Začněte s texty a slovíčky v naší učebnici a pokračovat můžete na webu, poslechem rádia a sledováním filmů.