Ein Telefongespräch

Katrin:
Hi, Monika, hör jetzt mal zu, ich habe ein Angebot für dich.
Ahoj Moniko, poslouchej, mám pro tebe nabídku.
Monika:
Hallo, ich bin sehr gespannt!
Ahoj, nenapínej mě!
Katrin:
Wolf ist krank und wir haben also eine Fahrkarte nach Amsterdam übrig. Fährst du mit?
Wolf je nemocný, a tak máme navíc jednu jízdenku do Amsterdamu. Pojedeš s námi?
Monika:
Wie bitte? Verstehe ich dich richtig? Bietest du mir eine Reise nach Amsterdam an?
Cože? Rozumím ti dobře? Nabízíš mi cestu do Amsterdamu?
Katrin:
Genau, das biete ich dir an.
Přesně to ti nabízím.
Monika:
Oh, danke! Ich habe schon etwas vor, aber das kann ich absagen. Ich fahre sehr gerne mit.
Ó, díky! Mám už něco v plánu, ale to můžu zrušit. Moc ráda pojedu s vámi.
Katrin:
Super! Der Bus fährt morgen um 6:30 vom Bahnhof ab.
Super! Autobus odjíždí zítra v 6:30 od nádraží.

Vor der Abreise

Oliver:
Warum läufst du so hin und her?
Proč pořád běháš sem a tam?
Monika:
Ich packe jetzt meine Sachen ein, ich fahre nämlich morgen früh mit ein paar Freunden nach Amsterdam. Stell dir das vor!
Balím si věci, jedu totiž zítra ráno s pár přáteli do Amsterdamu. Představ si to!
Oliver:
Oh, das klingt aber gut! Setz dich hin und erzähle.
Ó, to zní ale dobře! Posaď se a povídej.
Monika:
O. K., ich ruhe mich kurz aus.
Ok, chvíli si odpočnu.

Monika:
Wolf ist krank und kann nicht mitfahren. Sie nehmen mich mit.
Wolf je nemocný a nemůže jet. Berou tedy s sebou mě.
Oliver:
Das nenn' ich Glück! Du bringst mir etwas mit, versprich es!
Tomu říkám štěstí! Přivezeš mi něco, slib mi to!
Monika:
Klar, ich verspreche es.
Jasně, slibuju.
Oliver:
Wann stehst du morgen auf?
Kdy zítra vstáváš?
Monika:
Ich stehe gegen fünf auf. Stellst du den Wecker, bitte?
Vstávám kolem páté. Nařídíš budík, prosím?
Oliver:
Kein Problem. Und wann kommst du zurück?
Žádný problém. A kdy se vrátíš?
Monika:
Ich fahre morgen ab und ich komme am Mittwoch zurück, das heißt in fünf Tagen.
Odjíždím zítra a vracím se ve středu, to je za pět dní.
Oliver:
Ich kann mich also endlich mit Peter auf ein Bier treffen.
Můžu si tedy konečně zajít s Petrem na pivo.
Monika:
Das ist eine gute Idee! Jetzt muss ich aber wieder packen.
To je dobrý nápad! Teď ale musím zase balit.
Oliver:
O. K. Und ich gehe gleich ins Bett. Gute Nacht!
Ok. A já jdu hned spát. Dobrou noc!
Monika:
Schlaf gut!
Dobrou!

Am Morgen

Am Morgen wacht Monika schon um 4 Uhr auf.
Ráno se Monika probudí už ve 4 hodiny.
Sie wäscht sich, putzt sich die Zähne, zieht sich an und frühstückt.
Umyje se, vyčistí si zuby, oblékne se a posnídá.
Um Viertel nach sechs trifft sie ihre Freunde, steigt in den Bus ein und sie fahren los.
Ve čtvrt na sedm se setkává s přáteli, nastupuje do autobusu a odjíždějí.
Sie packt ihre Decke aus und schläft bald ein. Sie träumt von Amsterdam.
Vybalí si deku a brzy usíná. Sní o Amsterdamu.

Najděte slovesa, která při časování oddělují předponu, tzv. trennbare Verben. Odvoďte si tvar infinitivu.