Kommunikation

Všechno a všichni Již delší dobu známe zájmeno alles (všechno). Nyní se setkáváme s tvarem alle (všichni). Nejsou vám koncovky povědomé? Například alles jako das, alle jako die? Máte pravdu. Nejsou to totiž dvě zájmena, ale varianty zájmena all. To se skloňuje stejně jako členy. Das ist alles. dasTo je všechno. Fast alle sind da. dieSkoro všichni jsou tu. in allen Farben denve všech barvách
Chcete se ženit nebo vdávat? V němčině je to jednoduché, aspoň verbálně. V každé situaci si vystačíte se slovesem heiraten. Marcus möchte heiraten.Marcus by se chtěl oženit. Anna möchte heiraten.Anna by se chtěla vdát. Wir möchten heiraten.Chtěli bychom se brát. Chcete-li říci, koho si chcete vzít, použijete stejné sloveso. Anna möchte Marcus heiraten.Anna si chce vzít Marcuse. Marcus möchte sie heiraten.Marcus si ji chce vzít. Po svatbě jsou muži i ženy verheiratet. Anna ist verheiratet.Anna je vdaná. Marcus ist verheiratet.Marcus je ženatý. Před svatbou je každý ledig (svobodný). Žije-li bez partnera, pak single. Nepodaří-li se vám najít toho pravého a dojde k rozvodu, píšete pak do formulářů geschieden (rozvedený). Žijete-li v registrovaném partnerství, používají Němci stejný termín eingetragene Lebenspartnerschaft.
Přítel versus kamarád Už i v češtině se začíná rozlišovat mezi slovy přítel (intimní vztah) a kamarád. V němčině existuje pro oba výraz Freund. Rozlišíte to tak, že ve významu přítel použijete přivlastňovací zájmeno, u kamaráda pak opis pomocí von. mein Freundmůj přítel ein Freund von mirmůj kamarád seine Freundinjeho přítelkyně eine Freundin von ihmjeho kamarádka
Mehr v záporu Slovíčko mehr znamená více. Pokud se s ním ale setkáte v záporné větě, překládejte ho jako už ne. Ich kann nicht mehr.Už nemůžu. Er wohnt nicht mehr da.Už tu nebydlí. Ich habe keine Zeit mehr.Už nemám čas. Er hat nichts mehr.Už nic nemá.