Kommunikation

Kolik je hodin? Na otázku Wie spät ist es? (Kolik je hodin?) odpovíme vazbou Es ist + číslovkou, která může a nemusí být doplněná neměnným Uhr (hodin), případně Minute nebo Minuten podle počtu minut. Es ist drei Uhr.Jsou tři hodiny. Es ist zehn (Uhr) zwanzig (Minuten).Je deset (hodin) dvacet (minut). Es ist schon eins.Už je jedna. Na otázku Wann? (Kdy?) se údaj doplní o předložku um (v), případně gegen (kolem). Er kommt um zwei Uhr.Přijde ve dvě hodiny. Ich komme gegen fünf.Přijdu kolem páté. Vedle číselného “rozhlasového” způsobu můžeme vyjádřit čas pomocí slov halb (půl) nebo Viertel (čtvrt). Půlhodina se vyjádří slovem halb a číslovkou udávající hodinu, která je v půlce. Es ist halb drei.Je půl třetí. Sie kommen gegen halb eins.Přijedou kolem půl jedné. Čtvrthodina se vyjádří slovem Viertel a předložkami nach a vor před číslovkou udávající hodinu. Es ist Viertel vor sechs.Je tři čtvrtě na šest. Es ist Viertel nach sechs.Je čtvrt na sedm. Pozor! V případě předložky nach se na rozdíl od češtiny udává hodina, po níž čtvrthodina následuje. Es ist Viertel nach sieben.Je čtvrt na osm. Minuty se napojují také pomocí předložek nach a vor. Es ist fünf (Minuten) vor neun (Uhr).Je za pět (minut) devět (hodin).
minuty předložka minuty slovy
1-29 nach 15 Viertel nach
30 halb
31-59 vor 45 Viertel vor
Hodina Není hodina jako hodina. Uhr použijeme v odpovědi na otázku Kolik je hodin?, die Stunde označuje dobu 60 minut. Es ist fünf Uhr.Je pět hodin. Ich komme in einer Stunde.Přijdu za hodinu. Die Uhr jsou také hodiny a hodinky jako strojek. V němčině jsou hodinky ale v jednotném čísle. Wo ist eine Uhr?Kde jsou hodiny?
Předložky času Uvedeme si nejčastější předložky, které se používají ve spojení s časovými údaji.
an/am v + den, část dne Er kommt am Montag.
in/im v + týden, měsíc, období, rok Er kommt im April.
za za jak dlouho Er kommt in 10 Minuten.
um v + přesný čas Er kommt um acht Uhr.
gegen kolem přibližný čas Er kommt gegen acht Uhr.
vor před vor einer Stunde
nach po nach dem Essen
ab od údaje v budoucnosti Er arbeitet ab 8 Uhr.
seit od od minulosti dosud Er arbeitet seit gestern.
bis (zu) do Er arbeitet bis 16 Uhr.
vonbis oddo Er arbeitet von 8 bis 16 Uhr.
České bezpředložkové odpovědi na otázku Kdy? ráno, večer, odpoledne, dopoledne se v němčině překládají s předložkou am Morgen, am Abend, am Nachmittag, am Vormittag. Německé bezpředložkové tvary morgens, abends, nachmittags, vormittags vyjadřují opakování a pravidelnost každé ráno, po večerech, každé dopoledne/odpoledne. Sie kommt am Morgen.Přijde ráno. Morgens esse ich nicht.Ráno nejím. každé ráno Obdobně se k sobě mají výrazy in der Nacht a nachts. Heute in der Nacht arbeite ich nicht.Dnes v noci nebudu pracovat. Ich muss nachts arbeiten.Musím v noci/po nocích pracovat.
Zítra, nebo ráno? Zítra se německy řekne morgen, ráno jako název části dne der Morgen a am Morgen jako odpověď na otázku Kdy?. Aby se to nepletlo, zítra ráno se překládá jako morgen früh. Zítra večer je jednoduše morgen Abend, zítra v poledne pak morgen Mittag a podobně.
K pekaři, nebo do pekárny? Chodíte rádi nakupovat do pekárny nebo do masny? Němci také rádi zaskočí pro čerstvé housky, ale častěji řeknou, že jdou k pekaři zum Bäcker, nebo pro maso k řezníkovi zum Fleischer/Metzger.