Kommunikation

Pojedeme S-Bahn nebo raději U-Bahn? Při cestování do větších měst určitě narazíte na termín S-Bahn. Pozor, není to totéž, co Straßenbahn (tramvaj). S-Bahn je zkratkou Stadtschnellbahn a označuje příměstské vlaky, které sice také zastavují ve městě, ale primárně slouží ke zlepšení obslužnosti okolí města. U-Bahn je zkratkou Untergrundbahn, tj. podzemní dráha neboli metro. V Německu jezdí v Berlíně, Hamburku, Mnichově a Norimberku, v Rakousku jen ve Vídni. Ve Vídni mají krásné zvukomalebné pojmenování tramvaje die Bim, něco jako v Brně šalina.
Předložky an, auf, bei České na můžeme překládat buď jako auf, nebo an. Důležité je si uvědomit, zda mluvíme o vodorovné ploše (na silnici, na stole), pak použijeme auf, nebo o svislé ploše (na zdi), pak zvolíme an. Předložka an znamená také těsně u (na zastávce, u domu). Dáváme-li si schůzku někde u, v širším okolí (u kostela, u školy), použijeme předložku bei.
Předložky in a nach v zeměpisných názvech Zeměpisné názvy jsou v textech většinou bez členu, výjimkou jsou názvy ženského rodu, jako jsou např. die Slowakei, die Tschechische Republik. V odpovědi na otázku Kde? následuje předložka in + 3. pád. in Österreich; in Wien in der Tschechischen Republik; in der Slowakei Na otázku Kam? následuje u zeměpisných názvů uváděných bez členu předložka nach, u názvů ženského rodu ale in + 4. pád. Ich fahre nach Deutschland/Tschechien. Er fährt in die Slowakei. Všimněte si, že dvouslovný název die Tschechische Republik (Česká republika) je rodu ženského, a pojí se s ním proto jiné předložky než u jednoslovného označení Tschechien (Česko), které se používá bez členu. Všechny geografické názvy mají svůj rod. Pouze platí pravidlo, že u názvů měst a zemí středního rodu se neuvádí člen (až na výjimky). Er wohnt in Berlin/Österreich. das alte Berlin/Österreich
Předložky in a zu Cíl se ke slovesu pohybu připojuje nejčastěji předložkami zu a in. Ich gehe zur Bank. – Ich gehe in die Bank. Můžeme si vybrat, kterou variantu chceme, jsou rovnocenné. Předložka in více zdůrazňuje, že vstupujeme dovnitř, předložka zu označuje obecně prostor, kde budeme něco dělat, například vybírat peníze z bankomatu, který může být přístupný i zvenku.

Předložky jsou malá slovíčka, která mohou nejen začátečníka uvádět do velkých rozpaků. Doslova je můžeme totiž překládat jen někdy. Většina předložek má hned několik významů podle kontextu nebo spojení s určitým slovem. Vypisujte si tato spojení (spolu s pádem), abyste si je snáze zapamatovali. My vám pomůžeme uváděním obecných pravidel a procvičováním. Určitě nástrahy předložek společně zvládneme.

Sloveso können Sloveso können patří k nejpoužívanějším slovesům vůbec. Stejně jako v češtině často nahrazuje zdvořilejší sloveso dürfen. Kann ich Sie etwas fragen?Můžu se vás na něco zeptat? Darf ich Sie etwas fragen?Smím se vás na něco zeptat? Können neznamená jen moci, ale i umět, všímejte si proto při překládání kontextu. Ich kann nicht sprechen.Nemůžu mluvit. nehodí se to Er kann nicht sprechen.Neumí mluvit. je moc malý