Kommunikation

Psaní e-mailů Dnešní doba je dobou e-mailů. Německy už umíte natolik, abyste si mohli troufnout napsat pár řádků. Povíme si ještě pár technických drobností. oslovení Kamarády oslovujeme v dopisech nejčastěji milý, milá, tj. lieber, liebe, nebo jednoduše Hallo. Lieber Simon Liebe Anette Toto oslovení můžete použít i v neformálnější komunikaci s lidmi, s nimiž jste v častějším kontaktu. Liebe Frau Huber Lieber Herr Huber Ve formálním styku použijeme vážený, vážená, tj. sehr geehrter, sehr geehrte. Sehr geehrte Frau Huber Sehr geehrter Herr Huber Pokud neznáme konkrétního adresáta, použijeme spojení Sehr geehrte Damen und Herren. Oslovení oddělíme čárkou a pokračujeme ve sdělení na dalším řádku, stejně jako v češtině. závěrečný pozdrav Neutrálním pozdravem je Mit freundlichen Grüßen. Vedle toho existuje spousta variací a záleží na vás, kterou si vyberete: Mit herzlichen Grüßen; Viele Grüße; Beste Grüße; Liebe Grüße Gruß und Kuss; Alles Liebe Eine erfolgreiche Woche noch; Einen schönen Tag noch Můžete se setkat i se zkratkami: MfG – Mit freundlichen Grüßen LG – Liebe Grüße Nesmíme zapomenout na jednu důležitou situaci - diktování e-mailové adresy. České slovo zavináč v němčině nadiktujete jako at, čteno εt, nebo Klammeraffe.
Datum Datum se zapisuje podobně jako v češtině, jen se častěji setkáte s “doplňkovou” nulou v číslovkách. 24.04.2020 24. April 2020 Donnerstag, der 24.4.2018 Letopočet čteme jednoduše jako základní číslovku, která nemění tvar. 2020 – zweitausendzwanzig 1990 – neunzehnhundertneunzig Den vyjadřujeme pomocí řadových číslovek, které se pojí s určitým členem a skloňují se. Proto se mění koncovky a ve spojení s předložkou se používají zkrácené tvary. Nemusíte se obávat, ve standardních situacích se k číslovce přidává pouze koncovka -en. Můžeme uvádět datum v 1. pádě v odpovědi na otázku Der Wievielte ist heute? (Kolikátý den je dnes?) Heute ist der dritte Mai.Dnes je třetí květen. Můžeme ho uvádět ve 4. pádě v odpovědi na otázku Den Wievielten haben wir heute? (Kolikátého máme dnes?) Heute haben wir den dritten Mai.Dnes máme třetího května. Také v záhlaví dopisu se datum může uvádět ve 4. pádě, pokud upřesňujete místo. Dresden, den 3. Mai 2020 Na otázku Wann? následuje předložka am a 3. pád. V reálu opět koncovka -en. Wir treffen uns am dritten Mai.Sejdeme se třetího května. Člen splývá i s předložkou von. Ihre Reservierung vom dritten Maivaše rezervace ze třetího května vom fünften April bis dritten Maiod pátého dubna do třetího května
Sloveso lassen Sloveso lassen zahrnuje pestrou škálu významů, které v češtině vyjadřujeme nejčastěji slovesem nechat. Lass das!Nech toho! Obvykle se k němu připojuje další sloveso v infinitivu. Lass es dir schmecken!Nech si chutnat. Lass die Kinder im Garten spielen.Nech si děti hrát na zahradě. Das lasse ich mir nicht gefallen!To si nenechám líbit! Často vyjadřuje pobídku. Lass uns gehen.Pojďme! Pozor! Slovosled je stejný jako u způsobových sloves. Zvratné sich lassen pak odpovídá českému dát se, jít. Das Fenster lässt sich nicht öffnen.Okno nejde otevřít. Die Klimaanlage lässt sich reparieren.Klimatizace se dá opravit. V přítomném čase se časuje jako sloveso fahren, jen to nepřehánějte se -s- v 2. osobě, shoduje se se 3. osobou jednotného čísla du lässt, er lässt.