Kommunikation

Pozdravy V německy mluvících zemích se můžete setkat s pestrou škálou pozdravů. Univerzálně můžete používat následující pozdravy: Hallo!Ahoj! při uvítání Tschüs!Ahoj! při loučení Bis später!, Bis bald!Tak zatím! Guten Morgen!Dobré ráno! Guten Tag!Dobrý den! Guten Abend!Dobrý večer! Gute Nacht!Dobrou noc! Auf Wiedersehen!Na shledanou! Herzlich willkommen!Vítejte! Německé hallo má daleko širší záběr než naše ahoj, můžete ho využít při zdravení personálu v obchodech a službách, na výletech při náhodných setkáních a podobně. Mezi mladými se často používají pozdravy přejaté z jiných jazyků jako hi na uvítanou nebo ciao na rozloučenou. Při svých cestách můžete narazit na úplně jiné pozdravy, které souvisí s regionálními nebo generačními zvyklostmi. Dobrý den vám Rakušané popřejí souslovím grüß Gott (pozdrav pánbůh), neformálnímu ahoj odpovídá servus. Když budete nocovat u přátel, můžete v odpovědi na své Gute Nacht! zaslechnout také Schlaf gut! (dobře se vyspi).
Zdvořilostní obraty V německých zdvořilostních rozhovorech zapomeňte na českou skepsi. Pokud byste na dotaz Wie geht's? (Jak se máš?) odpověděli Es geht. (Jde to.), vzbudíte obavy, že se Vám něco nepříjemného stalo a bude následovat vlna empatických dotazů. Chcete-li se s někým rozloučit před jeho delší nepřítomností, například odjezdem na dovolenou, popřejte mu Mach's gut! (Měj se!), evt. Machen Sie es gut! (Mějte se!). Tento obrat můžete také použít, pokud byste rádi někomu vyjádřili svou účast, útěchu (ve smyslu To bude v pořádku/dobré!). Po tomto rozloučení vždy následuje odpověď typu Danke, tschüs! (Díky, ahoj!) nebo Du/Sie auch! (Ty/vy taky!).
Omluvy Výraz Entschuldigung můžete bez obav používat všude, kde české promiňte. Ať už jde o zdvořilostní frázi při navázání hovoru nebo upřímnou omluvu, když někomu šlápnete na nohu. Entschuldigung, wie spät ist es?Promiňte, kolik je hodin? Tímto jednoduchým slovíčkem můžete překládat i situace, v nichž v češtině použijete s dovolením. Entschuldigung!S dovolením! chci projít apod. Chcete-li se vyjádřit formálněji, můžete použít vazbu se slovesem Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte mein Deutsch.Omluvte prosím mou němčinu. Naopak v hovorové řeči se běžně setkáte také s anglickým sorry.
Tady a tam Budete-li překládat české tady jako hier a tam jako dort, nic tím nezkazíte. Zejména tam, kde chcete vyjádřit protiklad. Eva wohnt hier.Eva bydlí tady. Und ich wohne dort.A já bydlím tam. Často v běžném hovoru narazíte na slovíčko da, kterým se překládají oba významy. Je velmi rozšířené, nelze však bohužel jednoznačně stanovit pravidla pro jeho použití. Wer ist da?Kdo tam? když někdo zvoní Wir sind schon da.Už jsme tady. dojeli jsme