Vocabulario

 • aceite m aθejteolej
 • aceite m de oliva aθejte de oliβaolivový olej
 • aceitunas f pl aθejtunasolivy
 • ajo m aχočesnek
 • algo alɣoněco
 • alguien alɣjenněkdo
 • algun|o/-a alɣunonějaký, některý
 • amor m amoɾláska
 • añadir aɲaðiɾpřidat, přilít
 • atún m atuntuňák
 • ayudar ajuðaɾpomoct
 • azúcar m aθukaɾcukr
 • batir batiɾ(roz)šlehat
 • barra f de pan bara de panbageta chleba
 • blanc|o/-a blankobílý
 • bocadillo m bokaðiʎosendvič, obložená bageta
 • botella f boteʎalahev
 • calentar kalentaɾzahřát, prohřát
 • carne f kaɾnemaso
 • cebolla f θeβoʎacibule
 • chorizo m tʃoɾiθochorizo
 • cocinar koθinaɾvařit
 • comida f komiðajídlo
 • copa f kopasklenka vína
 • cortar koɾtaɾnakrájet
 • difícil difiθiltěžký
 • echar etʃaɾvhodit
 • enviar embjaɾposlat
 • fácil faθiljednoduchý
 • faltar faltaɾchybět
 • huevo m weβovejce
 • ingrediente m ingɾeðjenteingredience
 • inspirarse inspiɾaɾseinspirovat se
 • invitar imbitaɾpozvat
 • jamón m χamonšunka
 • lata f lataplechovka, konzerva
 • lista f listaseznam
 • mantequilla f mantekiʎamáslo
 • mezclar meθklaɾsmíchat
 • mirar miɾaɾ(po)dívat se, (po)hledět
 • nadie naðjenikdo
 • necesitar neθesitaɾpotřebovat
 • ningun|o/-a ningunožádný
 • pasar pasaɾstát se, přihodit se
 • patatas f pl patatasbrambory
 • pelar pelaɾoloupat
 • pensar en alg(n) pensaɾmyslet
 • pimiento m pimjentopaprika
 • plato m platojídlo, chod
 • poner poneɾ1 dát, položit, umístit, 2 pustit, zapnout rádio ap.
 • primero pɾimeɾonejprve
 • pregunta f pɾeɣuntaotázka
 • preocupad|o/-a pɾeokupaðoustaraný
 • queso m kesosýr
 • receta f reθetarecept, předpis
 • rellen|o/-a reʎenoplněný
 • ric|o/-a rikochutný, výborný o jídle
 • sal f salsůl
 • sartén f saɾtenpánev
 • sorprender soɾpɾendeɾ
 • supermercado m supeɾmeɾkaðosupermarket
 • también tambjentaké
 • tomate m tomaterajče
 • tradicional tɾaðiθjonaltradiční
 • verdad f beɾðaðpravda
 • vino m binovíno
 • vino m tinto bino tintočervené víno