Vocabulario

 • al lado de al laðo devedle
 • a la derecha de a la deɾetʃa denapravo, vpravo
 • abrir aβɾiɾotevřít
 • además aðemasnavíc, kromě toho
 • agua f aɣwavoda
 • allí aʎitam
 • alquilar alkilaɾpronajmout
 • alquiler m alkileɾnájem, pronájem
 • antigu|o/-a antiɣwostarý, starodávný
 • armario m aɾmaɾjoskříň
 • ascensor m asθensoɾvýtah
 • balcón m balkonbalkon
 • buscar buskaɾhledat
 • café m kafekáva
 • cama f kamapostel
 • centro m θentɾocentrum, střed
 • cocina f koθinakuchyně
 • como komojako
 • comunicad|o/-a komunikaðopropojený, dostupný
 • cuando kwandokdyž
 • cuadro m kwaðɾoobraz
 • cuarto m de baño kwaɾto de baɲokoupelna
 • dormitorio m doɾmitoɾjoložnice
 • electrodoméstico m elektɾoðomestikoelektrospotřebič
 • espejo m espeχozrcadlo
 • estrech|o/-a estɾetʃoúzký
 • final m finalkonec
 • gente f χentelidé
 • hay ajbýt, existovat
 • habitación f aβitaθjonmístnost, pokoj
 • hombre m ombɾemuž
 • iglesia f iɣlesjakostel
 • jardín m χaɾðinzahrada
 • lámpara f lampaɾalampička
 • lavabo m laβaβoumyvadlo
 • lavadora f laβaðoɾapračka
 • lavaplatos m laβaplatosmyčka
 • lejos leχosdaleko
 • librería f liβɾeɾiaknihovna
 • mesa f mesastůl
 • mesita f de noche mesita de notʃenoční stolek
 • microondas m mikɾoondasmikrovlnka
 • modern|o/-a moðeɾnomoderní
 • muebles m pl mweβlesnábytek
 • nevera f neβeɾalednička
 • oscur|o/-a oskuɾotmavý
 • pared f paɾeðstěna
 • parque m paɾkepark
 • pasillo m pasiʎochodba
 • pequeñ|o/-a pekeɲomalý
 • piscina f pisθinabazén
 • piso m pisobyt, podlaží
 • planta f planta1 poschodí, podlaží, 2 rostlina
 • plaza f plaθanáměstí
 • poco pokomálo
 • porque poɾkeprotože
 • por qué poɾ keproč
 • pueblo m pweβloměstečko, vesnice
 • puerta f pweɾtadveře
 • ruidos|o/-a rwiðosohlučný
 • salón m salonobývák
 • silla f siʎažidle
 • sillón m siʎonkřeslo
 • sin sinbez
 • sofá m sofapohovka, gauč
 • solo solojen, pouze
 • tranquil|o/-a tɾankiloklidný, tichý
 • venir beniɾpřijít, přijet
 • ventana f bentanaokno