Ejercicios

Poslechněte si nahrávku a doplňte hlásku, kterou slyšíte.

1 noe
2 trabaar
3 inteliente
4 ansado
5 uién
6 acaciones
7 iudad
8 baio
9 cae
10 ho

Roztřiďte podstatná jména do tabulky podle toho, jak tvoří množné číslo: el hospital, el lunes, el marroquí, el paraguas, el país, el amigo, el bar, la señora, la calle, la ciudad, el esquí.

a -s b -es c 0 d -(e)s

Převeďte do množného čísla.

1 un dentista amable
2 un economista alemán
3 una enfermera israelí
4 un futbolista español
5 una abogada inteligente
6 un dependiente inglés
7 un camarero simpático
8 una médica canadiense

Rozepište číslovky slovy.

1 5
2 8
3 10
4 0
5 15

Přeložte.

1 dvě zpěvačky
2 patnáct dnů
3 třináct vstupenek
4 šest koncertů
5 jedenáct studentů
6 devět domů
7 tři problémy
8 sedm univerzit
9 čtyři asistenti
10 čtrnáct škol

Odpovězte na otázky. Uveďte také část dne.

1 ¿Qué hora es? – 5:15 / 8:12 / 13:30 / 18:10 / 22:55
2 ¿A qué hora quedamos? – 7:30 / 11:02 / 14:45 / 16:05 / 23:55

Doplňte do tabulky slovesné tvary: presento, vivís, leen, come, hablas, entiendo, escribimos, trabajamos, ves, estudian, compráis, espera.

yo
él/ella, usted
nosotr|os/-as
vosotr|os/-as
ellos/ellas, ustedes

Doplňte sloveso estar ve správném tvaru.

1 ¿Dónde el bar?
2 ¿Cómo usted? – muy bien.
3 El hospital cerca de aquí.
4 Ángel y Rosa de vacaciones en Bali.
5 La escuela hoy no abierta.
6 Miguel enfermo.
7 Nosotros muy cansados.
8 María no contenta con el trabajo.

Doplňte správný tvar slovesa.

1 Luisa con Diego.
trabajar
2 Los españoles a las dos.
comer
3 Nosotras el autobús.
esperar
4 La madre de Pedro no libros.
leer
5 Laura no mucho la tele.
ver
6 Ellos muchos ejercicios.
escribir
7 Ana y Luis en Sevilla.
vivir
8 ¿Dónde tú el pan?
comprar

V hovorové španělštině je poměrně běžné zkracování dlouhých slov. Např. tele je zkrácená podoba slova televisión. Spojení dívat se na televizi se pak řekne ver la tele.

Přeložte.

1 Kolik je hodin?
2 Co to je?
3 Kdo to je?
4 Čí je to?
5 Odkud jste (tykání)?
6 To je mobil.
7 Jsem architekt.
8 Nejsme Italky.
9 Laura je moc milá.
10 Je půl druhé.

Vyberte správné sloveso.

1 Roma es / está una ciudad muy bonita.
2 El amigo de Juan es / está un chico muy simpático.
3 Hoy es / está martes y mi jefe es / está nervioso.
4 Mi amiga es / está inteligente y muy simpática.
5 Sara es / está de Alemania, pero ahora es / está de vacaciones en Francia.
6 ¿Tú no eres / estás casado? – No, soy / estoy soltero.
7 Son / Están las nueve y Amelia no es / está en clase.
8 El concierto es / está en el bar Roco.

Poslechněte si následující slova a označte přízvučnou slabiku.

1 enfermo
2 esperar
3 paraguas
4 nervioso
5 saber
6 soltero
7 hospital
8 radio
9 concierto
10 universidad

Doplňte muy nebo mucho ve správném tvaru.

1 Alejandro no estudia .
2 La amiga de Pedro es simpática.
3 No veo cosas.
4 Isabel está cansada.
5 Luisa habla idiomas.
6 Miguel es informático y trabaja .
7 El hospital es grande.
8 En París viven pintoras.
9 La televisión no cuesta .
10 Mi vecina lee libros.

Co je zítra za den?

1 Hoy es lunes, mañana es:
2 Hoy es viernes, mañana es:
3 Hoy es miércoles, mañana es:
4 Hoy es sábado, mañana es:

Přeložte.

1 Už je deset a Pablo není doma.
2 Zdá se, že autobus má zpoždění.
3 Carmen a Pilar jsou na výletě v Praze.
4 Prosím vás, kolik stojí ta kniha?
5 Je mi líto, ale nerozumím. – Nic se neděje.
6 Nevím, kde je nemocnice.
7 Jak se máš? – Dnes jsem velmi unavená.
8 Ve čtvrtek a v pátek je kancelář zavřená, všichni jsou na dovolené.
9 Enrique je velmi sympatický chlapec, je právník, svobodný a bydlí v Madridu.
10 Každou středu jsem v práci až do 19:00.