¿Dígame?

Hotel Palafox, ¿dígame?
Hotel Palafox, prosím?
Buenos días. Llamo para preguntar si hay habitaciones libres para el próximo fin de semana.
Dobrý den. Volám, abych se zeptal, zda máte volné pokoje na příští víkend?
¿Para cuántas noches?
Na kolik nocí?
Quería hacer una reserva para tres noches: viernes, sábado y domingo.
Chtěl bych udělat rezervaci na tři noci: pátek, sobota a neděle.
No hay problema, señor. ¿Cuál es su nombre?
To není problém, pane. Jaké je vaše jméno?
Me llamo Jaime Jiménez Solano.
Jmenuji se Jaime Jiménez Solano.
¿Quiere una habitación individual o doble?
Chcete jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj?
Doble. ¿Cuál es el precio por una noche?
Dvoulůžkový. Jaká je cena za jednu noc?
Son 120 euros con desayuno.
120 eur i se snídaní.
Vale. ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Dobrá. Mohu platit kartou?
Por supuesto.
Samozřejmě.
¿Hay wifi?
Je tam wifi?
Claro que sí.
Ovšem.
¿Dónde puedo aparcar el coche?
Kde mohu zaparkovat auto?
Hay un aparcamiento al lado del hotel.
Vedle hotelu je parkoviště.
Perfecto.
Výborně.

Výraz dígame, který odpovídá tvaru rozkazovacího způsobu pro vykání od slovesa decir, v úvodu telefonické konverzace ztrácí původní význam a lze ho přeložit jako Prosím?

En la habitación de hotel

Jaime:
Cariño, ¿qué quieres hacer hoy?
Miláčku, co chceš dnes dělat?
Elena:
No lo sé. ¿Por qué, ya tienes un plan?
Nevím. Proč, máš už nějaký plán?
Jaime:
Sí, ahora podemos ir de compras, después volvemos aquí y descansamos un poco y por la tarde quedamos con Manu y podemos ir juntos al teatro.
Ano, teď můžeme jít nakupovat, potom se sem vrátíme a trochu si odpočineme a odpoledne se sejdeme s Manuelem a můžeme jít společně do divadla.
Elena:
Es una buena idea. Entonces, voy a vestirme y tú llama a Manu y pregunta en la recepción por dónde vamos al centro.
To je dobrý nápad. Jdu se obléct a ty zavolej Manuelovi a zeptej se na recepci, kudy se jde do centra.
Jaime:
Vale, cielo, pero date prisa.
Dobrá, zlato, ale pospěš si.
Elena:
¿Puedes coger la cámara y la guía, por favor?
Můžeš vzít foťák a průvodce, prosím?
Jaime:
Claro. Te espero abajo.
Jasně. Počkám na tebe dole.

Chcete-li někoho mile oslovit, a je jedno, zda se jedná o partnera, kamaráda nebo dítě, můžete mu říct cariño nebo cielo, obojí lze přeložit jako miláčku, drahoušku.

En la recepción

Perdone, ¿hay un centro comercial cerca del hotel?
Promiňte, je blízko hotelu nějaké nákupní centrum?
Sí, hay uno en la plaza de España.
Ano, jedno je na náměstí España.
¿Cómo voy allí?
Jak se tam dostanu?
Al salir del hotel gire a la derecha, después siga todo recto unos 500 metros, en la esquina gire a la izquierda y suba por la calle hasta la plaza de España y allí está El Corte Inglés.
Když vyjdete z hotelu, zabočíte doprava, potom půjdete pořád rovně asi 500 metrů, na rohu zahnete doleva y půjdete ulicí nahoru až k plaza de España a tam je El Corte Inglés.
Gracias. ¿Y para el Teatro Principal?
Děkuji. A (kudy) k Teatro Principal?
Usted puede ir en autobús. Tome el número 21 y bájese en la parada Coso, cruce la calle y gire a la izquierda. El teatro está a unos 200 metros.
Můžete jet autobusem. Jeďte číslem 21 a vystupte na zastávce Coso, přejděte ulici a zahněte doleva. Divadlo je asi 200 metrů odtud.
Muchas gracias por su ayuda.
Mockrát děkuji za pomoc.
Disfrute de su estancia.
Užijte si pobyt.

En la calle

Perdona, ¿dónde está el Museo Nacional?
Promiň, kde je Museo Nacional?
No está lejos. Tienes que seguir todo recto, en la primera calle giras a la derecha, cruzas la plaza y después giras a la izquierda.
To není daleko. Musíš jít pořád rovně, zahneš první ulicí doprava, přejdeš náměstí a potom zahneš doleva.
¿Puedes repetir, por favor? No oigo bien, hay mucho ruido.
Můžeš to zopakovat, prosím? Neslyším dobře, je tu velký hluk.
Sigue todo recto, en la primera calle gira a la derecha, cruza la plaza y después gira a la izquierda.
Jdi pořád rovně, první ulicí zahni doprava, přejdi náměstí a potom zahni doleva.
Lo siento, no entiendo. ¿Puedes hablar más despacio?
Je mi to líto, ale nerozumím. Můžeš mluvit pomaleji?
Mira, allí puedes comprar el mapa.
Podívej, tamhle si můžeš koupit mapu.

Označte všechny slovesné tvary rozkazovacího způsobu.

Chcete-li oslovit člověka na ulici, můžete ho samozřejmě nejprve pozdravit anebo se na něj obrátit pomocí výrazu perdona = promiň, v případě vykání perdone = promiňte. Můžete také zvolit neutrální variantu perdón = pardon.