Comunicación

Užití por la tarde a de la tarde Naučit se rozlišovat používání předložek por a de, řekne-li se ráno/odpoledne/večer, není nijak složité. Postačí zapamatovat si následující poučky: *u hodin jakoby vyčleňujeme, z které části dne, proto je za číslovkou předložka de Son las seis de la mañana.Je šest ráno. A las tres de la tarde.Ve tři odpoledne. *pokud se nejedná o bližší určování času, používá se por Voy a ducharme por la mañana.Osprchuji se ráno. Por la tarde no tengo tiempo.Odpoledne nemám čas. Por la noche salgo con mis amigos.Večer jdu ven s přáteli.
Odvozená podstatná jména Už v první lekci jsme se zmínili o tom, že oběd a večeře mohou být považovány za klíčové momenty, které rozdělují den na tři části, podle nichž se řídíme, chceme-li pozdravit. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Pro označení hlavního chodu dne existují výrazy el almuerzo a la comida. el almuerzo (almorzar) la comida (comer) Sloveso almorzar a od něj odvozené podstatné jméno el almuerzo se překládá vyloženě jen jako obědvat a oběd. Zatímco sloveso comer znamená jíst v obecném smyslu a zároveň se používá také ve významu obědvat. Mi hermano no come chocolate.Můj bratr nejí čokoládu. Los españoles comen a la una o las dos de la tarde.Španělé obědvají v jednu nebo ve dvě odpoledne. ¿Adónde vamos a comer?Kam se půjdeme naobědvat/najíst? Odvozené podstatné jméno la comida můžeme tedy přeložit jako jídlo i oběd. Voy a preparar la comida.Připravím oběd/jídlo. La comida es a las dos.Oběd je ve dvě. V případě sloves desayunar a cenar mají odvozená podstatná jména tvary el desayuno, la cena. Antes de preparar la cena, navego por internet un rato.Než nachystám večeři, surfuju chvilku na internetu. Mucha gente no toma el desayuno.Spousta lidí nesnídá. Ve španělštině je však mnohem častější vyjádření pomocí slovesa. Mucha gente no desayuna.Spousta lidí nesnídá. ¿Qué tienen para desayunar?Co máte na snídani? Los sábados mis amigos y yo salimos a cenar a un restaurante.Každou sobotu chodíme s kamarády na večeři do restaurace. Antes de comer hay que lavarse las manos.Před jídlem je potřeba si umýt ruce.