¿A dónde vas?

Santiago:
Hola, Ana. ¿Cómo estás?
Ahoj, Ano, jak se máš?
Ana María:
Hola, estoy muy bien, ¿y tú? Veo que llevas una maleta, ¿te vas de vacaciones?
Ahoj, mám se moc dobře, a ty? Vidím, že máš kufr, jedeš na dovolenou?
Santiago:
Sí, esta tarde me voy a Roma.
Ano, dnes odpoledne jedu do Říma.
Ana María:
¡Qué envidia! ¿Cómo vas, en autobús?
Jak ti závidím! Jak tam jedeš, autobusem?
Santiago:
¡Qué va! A las dos menos cuarto tengo que coger el avión, pero hay que estar allí dos horas antes. Es mucho más cómodo que el autobús y el viaje dura menos tiempo.
Kdepak! Ve tři čtvrtě na dvě mi letí letadlo, ale je potřeba tam být o dvě hodiny dřív. Je to mnohem pohodlnější než autobus a cesta trvá kratší dobu.
Ana María:
Yo tengo miedo a volar, me siento menos nerviosa en el autobús o en el tren. Además, los billetes de avión son más caros.
Já mám strach z létání, v autobuse nebo ve vlaku se cítím méně nervózní. Kromě toho letenky jsou dražší.
Santiago:
Depende, a veces el billete de avión puede ser más barato.
To záleží, někdy může být letenka levnější.
Ana María:
Tienes razón.
Máš pravdu.
Santiago:
Por favor, ¿cuál es el camino más rápido al aeropuerto?
Prosím tě, jaká je nejrychlejší cesta na letiště?
Ana María:
Lo mejor es ir en metro.
Nejlepší je jet metrem.
Santiago:
¿Dónde está la estación de metro más cercana?
Kde je nejbližší stanice metra?
Ana María:
¿Ves aquella parada de autobús al final de la calle? Pues, la boca de metro está enfrente.
Vidíš tamhletu autobusovou zastávku na konci ulice? Tak naproti je vchod do metra.

Spojení boca de metro se překládá jako vchod do metra. Samostatné slovo boca pak znamená ústa.

Najděte v dialogu všechny tvary druhého stupně přídavných jmen.

En la taquilla del metro

Buenos días.
Dobrý den.
Hola, buenos días. Quiero un billete, por favor.
Dobrý den. Chtěl bych jízdenku, prosím.
¿Sencillo o de diez viajes?
Jednorázovou nebo na deset jízd?
Sencillo. ¿Cuánto cuesta?
Jednorázovou. Kolik stojí?
Son 2 euros.
2 eura.
Aquí tiene. Puedo preguntar, ¿cómo voy al aeropuerto?
Tady máte. Můžu se zeptat, jak se dostanu na letiště?
Pues, coges la línea 4, dirección Chamartín y bajas en la estación Mar de Cristal. Allí cambias y coges la línea 8 hasta el aeropuerto.
Pojedeš linkou 4 směr Chamartín a vystoupíš na stanici Mar de Cristal. Tam přestoupíš a pojedeš linkou 8 až na letiště.
Muchas gracias.
Mockrát děkuji.

En la estación de trenes

Ana María:
Buenas tardes.
Dobré odpoledne.
Taquillero:
Buenas, ¿qué desea?
Dobré odpoledne, co si přejete?
Ana María:
Por favor, ¿hay un tren directo mañana por la mañana para Valladolid?
Prosím vás, jede zítra ráno nějaký přímý vlak do Valladolidu?
Taquillero:
Hay un tren a las ocho y otro que sale más tarde, a las diez y media.
Jeden vlak jede v osm a další vyjíždí později, v půl jedenácté.
Ana María:
A las diez y media está bien. Entonces, un billete, por favor.
V půl jedenácté je to fajn. Jednu jízdenku, prosím.
Taquillero:
¿Ida y vuelta?
Zpáteční?
Ana María:
Solo de ida. ¿Puedo reservar una plaza?
Jen jednosměrnou. Mohu si rezervovat místo k sezení?
Taquillero:
¿Fumador o no fumador?
V kuřáckém voze nebo nekuřáckém?
Ana María:
No fumador.
V nekuřáckém.
Taquillero:
Bueno, este es su billete, es el coche 5 y el asiento 78.
Dobře, tady je vaše jízdenka, vůz číslo 5 a sedadlo 78.
Ana María:
¿Cuánto es?
Kolik to dělá?
Taquillero:
Son 25 euros.
25 eur.

En el aeropuerto

Buenos días. ¿Puedo ver su pasaje y su DNI, por favor?
Dobrý den. Můžu vidět vaši letenku a občanský průkaz, prosím?
Buenos días. Aquí tiene.
Dobrý den. Tady máte.
¿Qué equipaje tiene para facturar?
Jaké máte zavazadlo k odbavení?
Solo una maleta.
Jen jeden kufr.
¿Quiere ventanilla o pasillo?
Chcete sedadlo u okénka nebo do uličky?
Ventanilla.
U okénka.
Mire, aquí está su tarjeta de embarque con la puerta de embarque, la hora de la salida del vuelo y su asiento.
Podívejte, tady máte palubní lístek s odletovou bránou, časem odletu y sedadlem.
Muchas gracias.
Mockrát děkuji.
A usted. ¡Buen viaje!
Není zač. Šťastnou cestu!

Občanský průkaz se ve španělštině zkracuje na DNI (Documento Nacional de Identidad) a vyslovuje se de ene i.