Frases útiles

¡Hola!
[ola!]
Ahoj!
¡Buenas tardes!
[bwenas taɾðes!]
Dobré odpoledne!
¿Qué tal?
[ke tal?]
Jak je?
¿Cómo estás?
[komo estas?]
Jak se máš?
¿Cómo está?
[komo esta?]
Jak se máte?
Muy bien.
[muj bjen]
Velmi dobře.
Estoy bien.
[estoj bjen]
Mám se dobře.
Gracias.
[gɾaθjas]
Děkuji.
Mira, esta es Luisa.
[miɾa, esta es lwisa]
Podívej, toto je Luisa.
Mire, le presento a Francisca.
[miɾe, le pɾesento a fɾanθiska]
Podívejte, představuji vám Franciscu.
Encantado de conocerlos.
[enkantaðo de konoθeɾlos]
Těší mě, že vás poznávám.
Mucho gusto.
[mutʃo gusto]
Velmi mě těší.
¿De dónde eres?
[de donde eɾes?]
Odkud jsi?
¿Usted vive aquí?
[usteð biβe aki?]
Vy žijete tady?
¿Qué idiomas hablas?
[ke iðjomas aβlas?]
Jakými jazyky mluvíš?
Bienvenida.
[bjembeniða]
Vítejte!
Me gusta mucho.
[me gusta mutʃo]
Moc se mi líbí.
un poco
[un poko]
trochu

V případě otázky ¿Cómo está? se jedná o vykání jedné osobě.

Ve španělštině se poměrně často používají pokyny jako poslyš, podívej nebo povídej, které slouží k upoutání pozornosti. Slovesné tvary mira, mire jsou tvary rozkazovacího způsobu slovesa mirar, jehož základní význam je (po)dívat se.

Výrazem encantado se k vám bude obracet muž, zatímco žena použije tvar encantada. Pozor si musíte dát také u výrazu vítejte. Záleží, zda budete vítat jednoho muže (bienvenido) nebo ženu (bienvenida). V množném čísle vám pak poslouží tvary bienvenidos pro ryze mužskou nebo smíšenou společnost a bienvenidas pro ženy.