Vocabulario

 • abuelo m/abuela f aβwelo/aβweladědeček/babička
 • alt|o/-a altovysoký
 • año m aɲorok
 • baj|o/-a baχo1 malý, 2 nízký
 • chocolate m tʃokolatečokoláda
 • correo m electrónico koreo elektɾonikoe-mail, elektronická pošta
 • cort|o/-a koɾtokrátký
 • cuál kwalkterý, jaký
 • cuándo kwandokdy
 • cuánt|o/-a kwantokolik
 • cumpleaños m kumpleaɲosnarozeniny
 • curso m kuɾsokurz
 • delgad|o/-a delɣaðoštíhlý
 • dinero m dineɾopeníze
 • economía f ekonomiaekonomie
 • enero m eneɾoleden
 • facultad f fakultaðfakulta
 • familia f familjarodina
 • febrero m feβɾeɾoúnor
 • fe|o/-a feoošklivý
 • gafas f pl gafasbrýle
 • gato m gatokočka
 • gord|o/-a goɾðotlustý
 • guap|o/-a gwapohezký
 • hablador/-a aβlaðoɾupovídaný
 • hacer aθeɾdělat
 • hambre f ambɾehlad
 • hermano m/hermana f eɾmano/eɾmanabratr/sestra
 • hijo m/hija f iχo/iχasyn/dcera
 • instituto m institutogymnázium
 • joven χoβenmladý
 • kilómetro m kilometɾokilometr
 • larg|o/-a laɾɣodlouhý
 • list|o/-a listochytrý
 • llamar ʎamaɾ(za)volat, říkat, nazývat
 • llevar ʎeβaɾ1 nést, vézt, 2 nosit brýle ap.
 • mano f manoruka
 • marido m maɾiðomanžel
 • más masvíce
 • mascota f maskotadomácí mazlíček
 • mayor majoɾvětší, starší
 • menor menoɾmenší, mladší
 • mes m mesměsíc
 • metro m metɾometr
 • minuto m minutominuta
 • moren|o/-a moɾenotmavovlasý
 • mujer f muχeɾ1 manželka, 2 žena osoba žen. pohlaví
 • niñ|o/-a niɲochlapeček/holčička, dítě
 • nombre m nombɾejméno
 • novi|o/-a noβjopartner/partnerka, přítel/přítelkyně
 • padre m paðɾeotec
 • para paɾapro, aby, na
 • pelo m pelovlasy
 • perro m peropes
 • rubi|o/-a ruβjosvětlovlasý
 • ruido m rwiðohluk
 • san|o/-a sanozdravý
 • sobrino m/sobrina f soβɾino/soβɾinasynovec/neteř
 • sol m solslunce
 • sol|o/-a solosám, samotný, jediný
 • tener teneɾmít
 • tiempo m tjempo1 čas, 2 počasí
 • tont|o/-a tontohloupý, blbý
 • tu tutvůj
 • trabajador/-a tɾaβaχaðoɾpracovitý