Vocabulario

 • abajo aβaχodole
 • aire m acondicionado ajɾe akondiθjonaðoklimatizace
 • allí aʎitam
 • alt|o/-a altonahlas
 • aparcamiento m apaɾkamjentoparkoviště
 • aparcar apaɾkaɾzaparkovat
 • ayuda f ajuðapomoc
 • bajar baχaɾzeslabit, ztlumit rádio ap.
 • banco m bankobanka
 • cámara f kamaɾafotoaparát
 • cariño m kaɾiɲodrahoušku, miláčku oslovení
 • cerrar θeraɾzavřít
 • cielo m θjelozlatíčko, miláčku oslovení
 • claro klaɾojasně, ovšemže
 • comercial komeɾθjalobchodní
 • cruzar kɾuθaɾpřejít, přejet
 • decir deθiɾříct, říkat
 • desayuno m desajunosnídaně
 • despacio despaθjopomalu
 • disfrutar disfɾutaɾužívat si
 • esquina f eskinaroh
 • estancia f estanθjapobyt
 • girar χiɾaɾzahnout, zabočit
 • gratis gɾatiszdarma
 • guía f giaprůvodce kniha
 • habitación f doble aβitaθjon doβledvoulůžkový pokoj
 • habitación f individual aβitaθjon indiβiðwaljednolůžkový pokoj
 • idea f iðeanápad
 • junt|o/-a χuntospolu, společně
 • mapa m mapamapa
 • oír oiɾslyšet, poslouchat
 • pagar paɣaɾplatit
 • pensión f pensjonpenze ubytování a strava
 • pensión f completa pensjon kompletaplná penze
 • media pensión f meðja pensjonpoloviční penze
 • perdonar peɾðonaɾprominout, odpustit
 • perfecto peɾfektoperfektní
 • plan m planplán, program
 • precio m pɾeθjocena
 • prisa f pɾisaspěch, chvat
 • próxim|o/-a pɾoksimopříští
 • puente m pwentemost
 • recepción f reθepθjonrecepce
 • repetir repetiɾzopakovat
 • reserva f reseɾβarezervace
 • seguir seɣiɾpokračovat
 • si sijestliže
 • subir suβiɾ1 vyjít, jít nahoru, 2 nastoupit do vlaku ap.
 • subir suβiɾzesílit rádio ap.
 • tarjeta f de crédito taɾχeta de kɾeðitokreditní karta
 • teatro m teatɾodivadlo
 • todavía toðaβiaještě
 • vale baledobrá, platí

Základní význam slova cariño je láska, náklonnost. U slova cielo je to význam nebe, obloha.