Vocabulario

 • agua f sin gas aɣwa sin gasneperlivá voda
 • ahora mismo aoɾa mismoteď hned, okamžitě
 • alérgic|o/-a aleɾχikoalergický
 • arroz m aroθrýže
 • carta f kaɾtajídelní lístek
 • cerdo m θeɾðovepřové (maso)
 • cerveza f θeɾβeθapivo
 • cuenta f kwentaúčet
 • cobrar koβɾaɾ(vy)inkasovat, (na)účtovat si
 • compartir kompaɾtiɾsdílet, podělit se
 • chuleta f tʃuletakotleta
 • croqueta f kɾoketakroketa
 • dulce dulθesladký
 • encontrarse enkontɾaɾsepotkat se, setkat se
 • ensalada f ensalaðasalát
 • enseguida enseɣiða(i)hned, okamžitě
 • fresa f fɾesajahoda
 • gamba f gambakreveta
 • helado m elaðozmrzlina
 • infusión f infusjončaj bylinkový ap.
 • invitar imbitaɾpozvat
 • jarra f χaradžbánek
 • limón m limoncitron
 • llevar ʎeβaɾobsahovat
 • macedonia f maθeðonjaovocný salát
 • maíz maiθkukuřice
 • mal|o/-a malošpatný
 • manzana f manθanajablko
 • melocotón m melokotonbroskev
 • menú m menumenu
 • mixt|o/-a mikstomíchaný
 • pasar pasaɾpodat, předat
 • pedir peðiɾ1 (po)prosit, (po)žádat, 2 objednat jídlo ap.
 • pepino m pepinookurka
 • pera f peɾahruška
 • persona f peɾsonaosoba, člověk
 • pescado m peskaðoryba pokrm
 • pimiento m pimjentopaprika
 • piña f piɲaananas
 • plátano m platanobanán
 • plato m platotalíř
 • pollo m poʎokuře
 • postre m postɾedezert, zákusek
 • quedarse con alg keðaɾsenechat si co u sebe
 • reservad|o/-a reseɾβaðorezervovaný
 • servilleta f seɾβiʎetaubrousek
 • sopa f sopapolévka
 • tarta f taɾtadort
 • m tečaj
 • traer tɾaeɾpřinést, přivézt
 • vaso m basosklenice
 • verdad f beɾðaðpravda
 • verdura f beɾðuɾazelenina
 • vuelta f bweltapeníze nazpět, drobné

Zatímco podstatné jméno la infusión je vnímáno především jako čaj bylinkový, za označením el té hledejte čaj podle přívlastku buď zelený (té verde), černý (té negro), nebo ovocný (té de frutas).