Ejercicios

Napište slova podle spellingu, který uslyšíte. Celá slova potom přečtěte.

1
2
3
4
5

Doplňte hlásku, která chybí.

1 amia
2 otel
3 bienenido
4 diretora
5 uniersidad
6 ompañero
7 rande
8 noe
9 eos
10 lase
11 uién
12 ómo

Poslechněte si následující slova a označte přízvučnou slabiku.

1 aquí
2 hablar
3 mucho
4 vivir
5 oficina
6 barrio
7 ciudad
8 yo
9 estudiante
10 nacionalidad
11 idioma
12 capital

Spojte odpovídající výroky.

 • 1 Mucho gusto.
 • 2 Buenas noches.
 • 3 Muy bien.
 • 4 Le presento a Luisa.
 • 5 Encantado de conocerlos.
 • 6 Bienvenidos.
 • 7 Me gusta mucho.
 • 8 Me llamo Isabel.
 • a Představuji vám Luisu.
 • b Velmi dobře.
 • c Moc se mi líbí.
 • d Vítejte.
 • e Dobrý večer.
 • f Velmi mě těší.
 • g Jmenuji se Isabel.
 • h Těší mě, že vás poznávám.

Ve větě Encantado de conocerlos zájmeno los vyjadřuje, že se obracíte k více osobám mužského pohlaví anebo ke smíšené skupině. Budete-li mluvit jen k jedné osobě, nahraďte poslední výraz tvarem conocerlo (jedná-li se o muže) nebo conocerla (jde-li o ženu). Pro skupinku žen by se použil výraz conocerlas.

Doplňte člen neurčitý.

1 amigo
2 ciudad
3 señora
4 días
5 director
6 libros
7 radio
8 profesora
9 problema
10 compañeras

Doplňte člen určitý.

1 madre
2 barrio
3 capital
4 señores
5 universidad
6 idioma
7 amigas
8 día

Doplňte přídavné jméno v ženském rodě.

1 Frida Kahlo es
México
2 Monica Belluci es
Italia
3 Gloria Estefan es
Cuba
4 Grace Kelly es
Estados Unidos
5 Coco Chanel es
Francia
6 Eva Perón es
Argentina
7 Ami Nakashima es
Japón

Doplňte názvy zemí.

1 inglés
2 portugués
3 alemán
4 brasileño
5 marroquí
6 belga
7 español
8 ruso

Přeložte a použijte neurčitý člen.

1 francouzská čtvrť
2 hezké město
3 nová profesorka
4 kamarád ze Španělska
5 pěkný jazyk
6 německá firma
7 velká země
8 studentka z Kanady
9 nový hotel
10 anglická kniha

Určete příslušné osobní zájmeno.

1 hablo
2 es
3 te llamas
4 soy
5 somos
6 vivo
7 son
8 eres
9 me llamo
10 sois
11 hablas
12 presento

Doplňte sloveso ser ve správném tvaru.

1 Estos Juan y María.
2 El amigo de Luis belga.
3 Nosotras de la República Checa.
4 Hola, ¿de dónde vosotros?
5 La señora Ugarte de aquí.
6 Yo Tomás y este Roberto.
7 ¿Quién tú?
8 ¿Ustedes de Londres?

Ve spojení vlastního jména a titulu señor, señora apod. se běžně používá určitý člen. Např. El señor Díaz es español. Výjimkou je oslovení – v tomto případě se člen vynechává: Señor Díaz, ¿qué tal está?

Připojte osobní zájmena ke zbytku věty.

 • 1 Ella
 • 2
 • 3 Ustedes
 • 4 Nosotros
 • 5 Yo
 • 6 Vosotras
 • a trabajo en la universidad.
 • b somos de Alemania.
 • c hablas inglés.
 • d sois de Barcelona.
 • e es de aquí.
 • f son informáticos.

Přeložte.

1 Děkuji.
2 Těší mě.
3 Dobrý den.
4 Ahoj. (při setkání)
5 Mám se velmi dobře.
6 Dobrou noc.
7 Ahoj. (při loučení)
8 Jak je?
9 Jak se jmenuješ?
10 Dobré odpoledne.

Doplňte správné tázací zájmeno.

1 ¿ estás? – Bien.
2 ¿ es? – Es Juan.
3 ¿ eres? – De Cuba.
4 ¿ tal está?
5 ¿ idiomas hablas?
6 ¿ te llamas?
7 ¿ es? – Tres euros.
8 ¿ es el libro? – De Rosa.

Utvořte otázky.

1 Me llamo Carmen.
2 Es español.
3 No, no hablo portugués.
4 Es un hotel.
5 No, soy mexicana.
6 Sí, soy estudiante de marketing.

Spojte související výroky.

 • 1 Mira, esta es Cristina.
 • 2 ¿Cómo está usted?
 • 3 ¡Hasta luego!
 • 4 Tomás es mi nuevo compañero.
 • 5 ¡Hola, buenos días!
 • 6 ¿De dónde sois?
 • a Hola, bienvenido.
 • b Somos de Praga.
 • c Encantado.
 • d ¡Buenos días!
 • e ¡Adiós!
 • f Estoy bien, gracias.

Odpovězte záporně.

1 ¿Tú eres Ramona?
2 ¿Eres de Perú?
3 ¿Hablas ruso?
4 ¿Ustedes son franceses?
5 ¿Eres estudiante?
6 ¿Es usted el señor Morales?
7 ¿Ustedes son de aquí?
8 ¿Vosotros sois de México?

Přeložte.

1 Jak se máte? (vykání)
2 Já jsem Jaime a toto jsou Eva a Luisa.
3 Isabel, toto je pan Rodríguez. – Těší mě.
4 Mluvím anglicky a trochu španělsky.
5 Jsem z Mexika, ale teď žiji ve Španělsku.
6 Jste Brazilci nebo Portugalci? (tykání)
7 Mám se velmi dobře, děkuji.
8 Atocha je jedna čtvrť v Madridu.
9 Dobré odpoledne, paní Ugarte, vítejte v Londýně.
10 Moc se mi líbí Paříž.

Zapamatujte si některá města ve španělštině: Paříž = París, Londýn = Londres, Praha = Praga, Mnichov = Munich, Vídeň = Viena, Lisabon = Lisboa, Řím = Roma, New York = Nueva York.