Ejercicios

Napište slova podle spellingu, který uslyšíte. Celá slova potom přečtěte.

1
2
3
4
5

Poslechněte si následující slova a označte přízvučnou slabiku.

1 aquí
2 hablar
3 mucho
4 vivir
5 oficina
6 barrio
7 ciudad
8 yo
9 estudiante
10 nacionalidad
11 idioma
12 capital

Doplňte člen určitý a neurčitý.

1 amigo
2 ciudad
3 señora
4 día
5 director
6 libros
7 radio
8 profesora
9 problema
10 compañeras

Doplňte přídavné jméno v ženském rodě.

1 Frida Kahlo es
México
2 Monica Belluci es
Italia
3 Gloria Estefan es
Cuba
4 Grace Kelly es
Estados Unidos
5 Coco Chanel es
Francia
6 Eva Perón es
Argentina
7 Ami Nakashima es
Japón

Doplňte názvy zemí.

1 inglés
2 portugués
3 alemán
4 brasileño
5 marroquí
6 belga
7 español
8 ruso

Přeložte a použijte neurčitý člen.

1 francouzská čtvrť
2 hezké město
3 nová profesorka
4 kamarád ze Španělska
5 pěkný jazyk
6 německá firma
7 velká země
8 studentka z Kanady

Doplňte sloveso ser ve správném tvaru.

1 Estos Juan y María.
2 El amigo de Luis belga.
3 Nosotras de la República Checa.
4 Hola, ¿de dónde vosotros?
5 La señora Ugarte de aquí.
6 Yo Tomás y este Roberto.
7 ¿Quién tú?
8 ¿Ustedes de Londres?

Ve spojení vlastního jména a titulu señor, señora apod. se běžně používá určitý člen. Např. El señor Díaz es español. Výjimkou je oslovení – v tomto případě se člen vynechává: Señor Díaz, ¿qué tal está?.

Připojte osobní zájmena ke zbytku věty.

 • 1 Ella
 • 2
 • 3 Ustedes
 • 4 Nosotros
 • 5 Yo
 • 6 Vosotras
 • a trabajo en la universidad.
 • b somos de Alemania.
 • c hablas inglés.
 • d sois de Barcelona.
 • e es de aquí.
 • f son informáticos.

Přeložte.

1 Děkuji.
2 Těší mě.
3 Dobrý den.
4 Ahoj. (při setkání)
5 Mám se velmi dobře.
6 Dobrou noc.
7 Ahoj. (při loučení)
8 Jak je?

Doplňte správné tázací zájmeno.

1 ¿ estás? – Bien.
2 ¿ es? – Es Juan.
3 ¿ eres? – De Cuba.
4 ¿ tal está?
5 ¿ idiomas hablas?
6 ¿ es el libro? – De Rosa.

Utvořte otázky.

1 Me llamo Carmen.
2 Es español.
3 No, hablo portugués.
4 Es un hotel.
5 No, soy mexicana.
6 Sí, soy estudiante de marketing.

Odpovězte záporně.

1 ¿Tú eres Ramona?
2 ¿Eres de Perú?
3 ¿Hablas ruso?
4 ¿Ustedes son franceses?
5 ¿Eres estudiante?
6 ¿Es usted el señor Morales?
7 ¿Ustedes son de aquí?
8 ¿Vosotros sois de México?

Přeložte.

1 Jak se máte (vykání jedné osobě)?
2 Já jsem Jaime a toto jsou Eva a Luisa.
3 Isabel, toto je pan Rodríguez. – Těší mě.
4 Mluvím anglicky a trochu španělsky.
5 Jsem z Mexika, ale teď žiji ve Španělsku.
6 Jste Brazilci nebo Portugalci? (tykání)
7 Mám se velmi dobře, děkuji.
8 Atocha je jedna čtvrť v Madridu.
9 Dobré odpoledne, paní Ugarte, vítejte v Londýně.
10 Moc se mi líbí Paříž.

Zapamatujte si některá města ve španělštině: Paříž = París, Londýn = Londres, Praha = Praga, Mnichov = Munich, Vídeň = Viena, Lisabon = Lisboa, Řím = Roma, New York = Nueva York.