Comunicación

Dopravní prostředky Hacemos excursiones en bici.
MEDIOS DE TRANSPORTE (dopravní prostředky)
el autobús autobus la motocicleta motorka
el avión letadlo el metro metro
la bicicleta kolo el taxi taxi
el coche auto el tren vlak
Cestujete-li dopravním prostředkem, používá se předložka en. Vamos en autobús.Jedeme autobusem. Viene en taxi.Přijede taxíkem. Pozor, chodíte-li raději pěšky, zapamatujte si výraz ir a pie. Jelikož je ve španělštině tendence zkracovat víceslabičná slova, v hovorovém jazyce se často setkáte s výrazy bus, bici a moto. Ve španělštině existují dva termíny pro zastávku. Pod výrazem la estación se rozumí zastávka/stanice vlaková nebo metra, zatímco la parada se vztahuje častěji na zastávku autobusů nebo stanoviště taxíků. La estación de metro está enfrente de la parada de autobús.Stanice metra je naproti autobusové zastávce. Potřebujete-li se dostat na nádraží, použijte výraz la estación a upřesněte dopravní prostředek. Perdone, ¿dónde está la estación de trenes?Promiňte, kde je vlakové nádraží? ¿Hay una estación de autobuses por aquí cerca?Je tady blízko autobusové nádraží? Pokud nemáte přehled o všech spojeních, můžete nahlédnout do jízdního řádu el horario nebo se zeptat rovnou na přepážce la taquilla. ¿Hay un tren directo mañana por la mañana para Valladolid?Jede zítra ráno nějaký přímý vlak do Valladolidu? ¿Qué horario tienen los trenes para Madrid?Jaký jízdní řád mají vlaky do Madridu? Na nádražích či letištích se pak orientujte podle llegadas příjezdy/přílety nebo salidas odjezdy/odlety. Aquí tiene la hora de la salida.Zde máte (uvedenou) hodinu odletu. ¿A qué hora llega el tren de Vigo?V kolik hodin přijede vlak z Viga? ¿A qué hora sale el tren para Santiago de Compostela?V kolik hodin odjíždí vlak do Santiaga de Compostela?
Střední rod Už dříve jsme si říkali, že podstatná jména ve španělštině jsou buď rodu mužského, nebo ženského, a pojí se tudíž se členem určitým el nebo la. Podstatná jména středního rodu neexistují. Existuje však člen středního rodu lo, který lze přeložit jako to a zastupuje něco abstraktního nebo neurčitého. lo mejorto nejlepší Nikdy nestojí u podstatných jmen, ale používá se ve spojení s přídavnými jmény, přivlastňovacími zájmeny, příslovci atd. Lo bueno es que tenemos mucho tiempo.Dobré je, že máme spoustu času.
Slovesa durar a tardar Obě slovesa se překládají jako trvat, ale ne vždy jsou zaměnitelná. Rozdíl v jejich užití je následovný: sloveso durar vyjadřuje časový úsek, během něhož něco probíhá, jako např. let, cesta, hodina, film, osobní vztahy atd. Obecně je podmětem věty podstatné jméno neživotné, avšak najdou se i výjimky, a to především v hovorovém jazyce. El vuelo dura once horas.Let trvá jedenáct hodin. El viaje en tren dura menos tiempo.Cesta vlakem trvá méně času. El concierto dura dos horas.Koncert trvá dvě hodiny. La clase dura una hora y media.Vyučovací hodina trvá hodinu a půl. Sloveso tardar se používá, když chceme vyjádřit zpoždění anebo jak dlouho trvá, než se něco stane. Podmět věty může být životný i neživotný, v tom případě se jedná o dopravní prostředek. Ana tarda 10 minutos.Ana má 10 minut zpoždění. El autobús tarda media hora en llegar a mi pueblo.Autobus k nám jede půl hodiny. Jestliže to není na překážku v porozumění, můžeme doplňující část vazby en + infinitiv vypustit. El autobús tarda (en llegar) más que el avión.Autobus tam jede déle než letadlo. Někdy lze použít obě slovesa, avšak věta musí být postavena jiným způsobem. ¿Cuánto tiempo dura el vuelo a Londres?Jak dlouho trvá let do Londýna? ¿Cuánto tiempo se tarda en volar a Londres?Jak dlouho to trvá, než se doletí do Londýna? El viaje dura una hora.Cesta trvá hodinu. En coche se tarda una hora (en llegar).Autem to trvá hodinu. V případě slovesa tardar je pokaždé použito neosobní vyjádření a v druhém případě byl navíc použit i další doplňující větný člen en coche.