Comunicación

Užití por la tarde a de la tarde Naučit se rozlišovat používání předložek por a de, řekne-li se ráno/odpoledne/večer, není nijak složité. Postačí zapamatovat si následující poučky: *u hodin jakoby vyčleňujeme, z které části dne, proto je za číslovkou předložka de Son las seis de la mañana.Je šest ráno. A las tres de la tarde.Ve tři odpoledne. *pokud se nejedná o bližší určování času, používá se por Voy a ducharme por la mañana.Osprchuji se ráno. Por la tarde no tengo tiempo.Odpoledne nemám čas. Por la noche salgo con mis amigos.Večer jdu ven s přáteli.