Comunicación

Umístění v prostoru Detrás de la casa hay un garaje.Za domem je garáž. El espejo está encima del lavabo.Zrcadlo je nad umyvadlem.
al lado de vedle encima de na, nad
a la derecha de napravo en el centro de uprostřed
a la izquierda de nalevo lejos de daleko
cerca de blízko enfrente de naproti
debajo de pod entre mezi
delante de před fuera de mimo, venku
dentro de uvnitř al final de na konci
detrás de za junto a u
S výjimkou předložky entre se jedná o předložkové vazby tvořené pomocí příslovce a předložky de nebo a, jimiž vyjadřujeme umístění věcí nebo osob v prostoru. El salón está entre la cocina y el dormitorio.Obývák je mezi kuchyní a ložnicí. El salón está al lado de la cocina.Obývák je vedle kuchyně. Pamatujte si, že je potřeba použít předložku de nebo a, pokud za předložkovou vazbou následují další větné členy specifikující polohu. V takovém případě plní funkci předložky. El bar está cerca de mi piso.Bar je blízko mého bytu. La mesa está junto a la pared.Stůl je u zdi. Plní-li však funkci příslovce, stojí samostatně. El bar está muy cerca.Bar je velmi blízko. El bar está enfrente.Bar je naproti. Stažené tvary předložek Ve španělštině existují stažené tvary předložek de a a se členem určitým v mužském rodě. Pokud za nimi následuje určitý člen ženského rodu, nic se nemění.
DE A
de + el = del a + el = al
de + la = de la a + la = a la
a la derecha del sofá (de + el sofá)napravo od pohovky al final (a + el final) del pasillona konci chodby al lado del parquevedle parku a la izquierda de la puertanalevo od dveří veo al señor Morel (a + el señor)vidím pana Morela no veo a la señora Gayetnevidím paní Gayetovou
Užití porque a por qué Dva výrazy, které se často pletou, hlavně co se týče jejich zápisu. V roli podřadicí spojky, která vyjadřuje příčinu a překládá se jako protože, se porque píše dohromady a bez přízvuku. Carlos no viene porque está de viaje de negocios.Carlos nepřijde, protože je na služební cestě. Hoy no vamos al parque porque no tenemos tiempo.Dnes nepůjdeme do parku, protože nemáme čas. Jako tázací zájmeno, které stojí na začátku věty nebo uvozuje nepřímou otázku, se por qué píše zvlášť a s přízvukem. Překládá se jako proč. ¿Por qué no habla con su padre?Proč nemluví se svým otcem? ¿Por qué está en el hospital?Proč je v nemocnici? No sé por qué está nervioso.Nevím, proč je nervózní. Velmi často se ve španělštině s jeho pomocí tvoří nějaký návrh nebo pozvání. ¿Por qué no quedas con él?Proč se s ním nesejdeš?, Sejdi se s ním. ¿Por qué no vienes esta noche a mi casa?Nechceš dnes večer ke mně přijít?